EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Investīciju plāns Eiropai

Investīciju plāns Eiropai

Eiropai nepieciešams steidzami novērst tās investīciju iztrūkumu. Ekonomikas krīzes rezultātā investīciju līmenis Eiropas Savienībā ir būtiski samazinājies, un turpmākajos gados tiek prognozēta tikai daļēja atgūšanās. Tā rezultātā tiek traucēta ekonomikas atveseļošanās, darbavietu radīšana, ilgtermiņa izaugsme un konkurētspēja.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, un Eiropas Investīciju bankai. Investīciju plāns Eiropai (COM(2014) 903final , 26.11.2014.).

KOPSAVILKUMS

Eiropai nepieciešams steidzami novērst tās investīciju iztrūkumu. Ekonomikas krīzes rezultātā investīciju līmenis Eiropas Savienībā ir būtiski samazinājies, un turpmākajos gados tiek prognozēta tikai daļēja atgūšanās. Tā rezultātā tiek traucēta ekonomikas atveseļošanās, darbavietu radīšana, ilgtermiņa izaugsme un konkurētspēja.

KONTEKSTS

Paziņojumā ir izklāstīts investīciju plāns, kuram būs trīs politikas mērķi:

  • novērst investīciju lejupslīdes tendences un palīdzēt palielināt darbavietu radīšanu un ekonomikas atveseļošanos, neapgrūtinot valstu publiskās finanses vai neradot jaunu parādu;
  • virzīties pretim ES ekonomikas ilgtermiņa vajadzību apmierināšanai un palielināt konkurētspēju;
  • stiprināt cilvēkkapitāla, ražošanas spēju, zināšanu un fiziskās infrastruktūras Eiropas dimensiju, īpašu uzmanību veltot aspektiem, kas ir svarīgi ES vienotajam tirgum.

KĀDS IR PLĀNA MĒRĶIS?

  • Mobilizēt papildu investīcijas vismaz EUR 315 miljardu apmērā nākamo trīs gadu laikā, lai maksimāli palielinātu publisko resursu ietekmi un piesaistītu privātās investīcijas.
  • Īstenot mērķtiecīgas iniciatīvas, lai nodrošinātu to, ka šīs papildu investīcijas atbilst reālās ekonomikas vajadzībām.
  • Īstenot pasākumus, lai nodrošinātu vienkāršāku, labāku un paredzamāku regulējumu, un jo īpaši novērst šķēršļus izaugsmei.
  • Stiprināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un novērst šķēršļus investīcijām vienotajā tirgū.
  • Padarīt pieejamus jaunus ilgtermiņa finansējuma avotus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Komisija sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) veido jaunu Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (EFSI).

Sākotnēji no ES budžeta garantēs EUR 16 miljardus, un EIB piešķirs EUR 5 miljardus. ES valstīm un privātiem uzņēmumiem ir iespēja ieguldīt, jo katrs finansējuma miljards euro rada vismaz 20 miljardus euro kapitāla.

ES līmenī tiks izveidots projektu saraksts, un tiks izveidots vienots investīciju konsultāciju centrs, lai apvienotu zināšanu avotus un pastiprinātu tehnisko palīdzību visos līmeņos. Komisija sadarbosies ar investoriem, projektu virzītājiem un institucionālām ieinteresētām personām, lai atbalstītu galvenos investīciju projektus un nodrošinātu, ka projekti piekļūst atbilstošiem finansējuma avotiem.

Plašāku informāciju skatiet:

Pēdējo reizi atjaunots: 20.05.2015

Top