EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izaicinājumi, ar kuriem saskaras jaunieši: starpnozaru politikas sadarbības pastiprināšana

Izaicinājumi, ar kuriem saskaras jaunieši: starpnozaru politikas sadarbības pastiprināšana

ES ministri uzskata, ka sadarbība dažādās politikas jomās ir būtiska, lai novērstu sociālās un ekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši.

AKTS

Padomes secinājumi par starpnozaru politikas sadarbības pastiprināšanu, lai efektīvi risinātu sociāli ekonomiskos izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši (OV C 172, 27.5.2015., 3.-7. lpp.)

KOPSAVILKUMS

ES ministri uzskata, ka sadarbība dažādās politikas jomās ir būtiska, lai novērstu sociālās un ekonomiskās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši.

KĀDS IR ŠO PADOMES SECINĀJUMU MĒRĶIS?

Tajos ir aplūkotas stratēģijas, kā stiprināt starpnozaru pieeju jaunatnes problēmām, lai politikas veidotāji var efektīvāk un ātrāk reaģēt uz problēmām, vislabākajā veidā izmantojot visu pieejamo ES finansējumu un ar šo jomu saistītās programmas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Starpnozaru politika

Lai īstenotu plašu starpnozaru jaunatnes politiku, ES valstīm ir:

 • jāņem vērā jaunatnes problēmas, izstrādājot politiku tādās jomās kā izglītība, apmācība, nodarbinātība, kā arī citās jomās, kurām ir ietekme uz jauniešiem. Lai tas būtu efektīvi, nepieciešama iestāžu sadarbība vietējā, reģionālajā un valsts līmenī;
 • jāīsteno visaptverošas jaunatnes stratēģijas, lai sasaistītu attiecīgās politikas darbības, ar kurām risina jaunatnes problēmas, un iesaistītu jauniešus un jauniešu organizācijas;
 • jāizveido tādi jauniešu situācijas uzraudzīšanas paņēmieni, kas ļauj nodrošināt uz pierādījumiem un zināšanām balstītu politiku.

Secinājumos Eiropas Komisija tiek aicināta:

 • apsvērt, kā efektīvi piemērot saskaņotu politikas pieeju, pievēršoties izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši;
 • izvērtēt, kā jaunatnes politikas jautājumi tiek ņemti vērā citās politikas jomās, kurām ir ietekme uz jauniešu dzīvi.

Secinājumos ES valstis un Komisija tiek mudināta:

 • pilnībā izmantot programmas Erasmus+ sniegtās iespējas starpnozaru sadarbības stiprināšanai;
 • apkopot pierādījumus par to, kā starpnozaru sadarbība var dot pozitīvus rezultātus.

Īpaši pielāgotas pieejas

Nepieciešamas īpaši pielāgotas starpnozaru pieejas programmām, kas risina sociāli ekonomiskos izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši.

ES valstis tiek aicinātas:

 • pastiprināt partnerības pieejas attiecībā uz tādu pasākumu kā Jauniešu garantija īstenošanu;
 • prasīt atbalstu saskaņā ar Jauniešu garantijas iniciatīvām finansēto jaunatnes jomas aktivitāšu īstenošanai;
 • stiprināt sadarbību starp formālās izglītības iestādēm (piemēram, skolām un koledžām) un neformālās izglītības nodrošinātājiem (piemēram, jaunatnes un sporta klubiem), lai pievērstos jautājumam par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
 • veicināt sadarbību starp darbā ar jauniešiem iesaistītajiem un sociālajiem dienestiem, lai veicinātu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā.

Komisija tiek aicināta veicināt ES līmeņa mijiedarbību starp jaunatnes politikas veidotājiem un nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas iesaistītas Jauniešu garantijas īstenošanā.

ES valstis un Komisija tiek aicinātas:

 • apsvērt Eiropas struktūrfondu un programmas Erasmus+ finansējuma izmantošanu jaunatnes problēmu risināšanai;
 • pievērsties iepriekš minētajiem jautājumiem gaidāmajā ES valstu savstarpējās mācīšanās procesā saistībā ar starpnozaru jaunatnes politikas pastiprināšanu valsts līmenī, kas ietverta ES darba plānā jaunatnes jomā.

Darbs ar jauniešiem

ES Padome pieprasa, lai ES valstis un Komisija uzsver, kāda nozīme darbam ar jauniešiem ir jaunatnes problēmas risināšanas jomā:

 • veicinot darba ar jauniešiem un tādu neformālo mācību instrumentu kā Youthpass sertifikāts atzīšanu nodarbinātības, apmācību, izglītības un kultūras nozarēs;
 • izpētot iespējas, kā izmantot Youthpass sertifikātu kā valsts instrumentu atzīšanai.

Plašāka informācija:

SAISTĪTIE AKTI

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2014.-2015. gadam (OV C 183, 14.6.2014., 5.-11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top