Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kriminālprocess — nevainīguma prezumpcija un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā

Kriminālprocess — nevainīguma prezumpcija un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2016/343 — par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķi ir garantēt:

 • tādu personu nevainīguma prezumpciju, kuras policija vai tiesu iestādes tur aizdomās vai kas ir apsūdzētas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 • apsūdzētas personas tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Šo direktīvu piemēro visiem indivīdiem (fiziskām personām), kas ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā.
 • To piemēro visos kriminālprocesa posmos no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, līdz galīgajam spriedumam.

Tiesības

Šajā direktīvā nosaka to personu pamattiesības, kuras ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā:

 • nevainīgi, kamēr nav pierādīta vaina;
  • Eiropas Savienības (ES) valstis veic pasākumus, lai publisko iestāžu publiskos paziņojumos un tiesu nolēmumos, ar kuriem netiek noteikts personas vainīgums, attiecīgā persona netiek minēta kā vainīga;
  • ES valstis arī veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizdomās turētie vai apsūdzētie — nedz tiesā, nedz sabiedrībā — netiek parādīti kā vainīgi, izmantojot fizisko brīvību ierobežojošus līdzekļus;
 • apsūdzības pierādīšanas pienākums;
 • tiesības klusēt un neliecināt pret sevi;
 • tiesības piedalīties klātienē tiesas sēdē — tiesas sēdes var notikt bez aizdomās turēto vai apsūdzēto klātbūtnes, ja ievēroti šādi nosacījumi:
  • aizdomās turētais vai apsūdzētais ir pienācīgā laikā informēts par tiesas sēdi un par neierašanās sekām;
  • aizdomās turēto vai apsūdzēto pārstāv pilnvarots advokāts, kuru izraudzījies aizdomās turētais vai apsūdzētais, vai valsts.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 • ES valstis nodrošina, lai būtu ieviesti efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja tiek pārkāptas šīs tiesības.
 • Ja ir pārkāptas tiesības klusēt vai neliecināt pret sevi, ES valstis nodrošina, ka, izvērtējot attiecīgās liecības, tiek ievērotas tiesības uz aizstāvību un taisnīga procesa princips.
 • Ja aizdomās turētie vai apsūdzētie nepiedalās klātienē savas lietas izskatīšanā tiesā un nav ievēroti iepriekš norādītie nosacījumi, tiem ir tiesības uz lietas izskatīšanu no jauna vai uz citu tiesiskās aizsardzības līdzekli, kurš dod iespēju no jauna noskaidrot lietas faktus (tostarp iesniegt jaunus pierādījumus).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 31. marta. ES valstu tiesību aktos tā ir jāiekļauj līdz 2018. gada 1. aprīlim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (OV L 65, 11.3.2016., 1.–11. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1.–7. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1.–10. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1.–12. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1.–20. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.02.2017

Top