EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ar tiešsaistes iepirkšanos saistītu patērētāju un tirgotāju strīdu izšķiršana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Tās mērķis ir izveidot strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformu (tīmekļa vietni) ES līmenī.
  • Patērētāji un tirgotāji varēs izmantot šo platformu, lai atrisinātu strīdus, ja viņiem būs problēmas saistībā ar jebkur Eiropas Savienības (ES) teritorijā nopirktu preci vai pakalpojumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sūdzību procedūra ietver abas puses un mediācijasstruktūru (strīdu alternatīvai izšķiršanai jeb SAI), ko tās izvēlas izmantot. Šīs struktūras, no kurām daļa darbojas tiešsaistē, piedāvā neitrālas puses, piemēram, tiesībsarga vai starpnieka pakalpojumus. Viņu uzdevums ir piedāvāt vai piemērot risinājumu vai savest abas puses kopā, lai varētu atrast risinājumu.

Visu procedūru var ātri veikt tiešsaistē, tāpēc lielāko daļu strīdu vajadzētu varēt atrisināt 90 dienu laikā.

SIT platforma

Eiropas Komisija izstrādās, pārvaldīs un uzturēs SIT platformu. Tā sāks darbu 2016. gada janvārī un būs

  • interaktīva un lietotājiem draudzīga tīmekļa vietne;
  • atvērta jebkuram patērētājam vai tirgotājam ES;
  • pieejama visās ES oficiālajās valodās ;
  • bezmaksas .

Platformai ir vairākas funkcijas. Tās ietver elektroniskas sūdzību veidlapas piedāvāšanu, atbildētāja informēšanu par sūdzību, valsts mediācijas struktūru identificēšanu un elektronisku lietu pārvaldību.

Katrai ES valstij ir jāizraugās viens SIT kontaktpunkts, kurā darbojas vismaz divi SIT konsultanti. Komisija izveidos arī SIT kontaktpunktu tīklu.

Kad elektroniskā sūdzību veidlapa tiks iesniegta SIT platformā, platforma ātri vērsīsies pie atbildētāja pēc atbildes. Tā arī pārsūtīs sūdzību mediācijas struktūrai, kuru puses būs vienojušās izmantot. Ja mediācijas struktūra piekritīs izskatīt strīdu, tā centīsies strīdu ātri izšķirt un informēs SIT platformu par procedūras rezultātiem.

Strīdu alternatīva izšķiršana

SIT platformai var piekļūt portālā Tava Eiropa. Tā arī būs savienota ar visām valsts mediācijas struktūrām, kas izveidotas un paziņotas Eiropas Komisijai saskaņā ar ES Direktīvu par strīdu alternatīvu izšķiršanu (SAI).

Gan SIT regulu, gan SAI direktīvu pieņēma 2013. gada maijā.

SIT platforma ir pieejama patērētājiem un tirgotājiem kopš 2016. gada 15. februāra.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 9. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT) (OV L 165, 18.6.2013., 1.–12. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63.–79. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1051 (2015. gada 1. jūlijs) par kārtību, kādā tiek pildītas platformas strīdu izšķiršanai tiešsaistē funkcijas, par kārtību attiecībā uz elektronisko sūdzību veidlapu un par kontaktpunktu sadarbības kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (OV L 171, 2.7.2015., 1.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.08.2016

Top