EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES Tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju, Peru un Ekvadoru

ES Tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju, Peru un Ekvadoru

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2012/735/ES par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses

Tirdzniecības nolīgums starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses

Lēmums (ES) 2016/2369 par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos

KĀDS IR ŠO LĒMUMU UN TIRDZNIECĪBAS NOLĪGUMA MĒRĶIS?

 • Ar Lēmumu 2012/735/ES no ES puses apstiprina tirdzniecības nolīgumu (TN) starp ES un ES valstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses.
 • TN starp ES un Kolumbiju un Peru mērķis ir atvērt tirgus abās pusēs un uzlabot tirdzniecības attiecību stabilitāti starp partneriem. Nolīgumā paredzēta pakāpeniska un abpusēja liberalizācija, izveidojot vērienīgu un līdzsvarotu brīvās tirdzniecības zonu.
 • Ar Lēmumu (ES) 2016/2369 pieņem Protokolu par Ekvadoras pievienošanos TN, kurā ir ietverti visi attiecīgie noteikumi, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos.
 • TN vispārējais mērķis ir uzlabot tirdzniecību un ieguldījumus starp abiem šiem reģioniem, integrējot ražošanas vērtību ķēdes* un palīdzot vietējiem uzņēmējiem attīstīties reģionālajā tirgū, lai varētu konkurēt starptautiski.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tirdzniecības nolīguma priekšrocības partneriem

 • TN galvenās priekšrocības uzņēmumiem ir stabili un prognozējami nosacījumi, kas tiem ļauj droši tirgoties un ieguldīt. Ar TN ir izveidotas plašas iespējas abu pušu uzņēmumiem un patērētājiem.
 • Citi gaidāmie ieguvumi:
  • atvērti tirgi precēm, pakalpojumiem, valdību iepirkumiem un ieguldījumiem;
  • EUR 500 miljonu ietaupījums gadā no ievedmuitas nodokļiem (nodokļiem, ko muitas iestādes iekasē par importētiem produktiem, pamatojoties uz preču vērtību vai citiem kritērijiem, piemēram, to svaru) pārejas perioda beigās;
  • labāki tirdzniecības nosacījumi, atvieglojot procedūras (piemēram, izcelsmes noteikumus, sanitāros un fitosanitāros nosacījumus, muitas procedūras u. c.), stiprinot konkurenci, uzlabojot pārredzamību un nodrošinot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;
  • pārredzamāka uzņēmējdarbības vide, kas atvieglo uzņēmumu un privāto uzņēmēju darbību;
  • jauna sadarbība konkurētspējas, inovācijas, ražošanas modernizācijas, tirdzniecības atvieglošanas un tehnoloģiju nodošanas jomās.
 • TN mērķis ir arī sekmēt reģionālo integrāciju starp Andu reģiona valstīm. Šajā saistībā 2014. gada jūlijā noslēdzās sarunas par Ekvadoras pievienošanos TN, un 2017. gada janvārī šī valsts pievienojās nolīgumam.
 • Iespējas pievienoties TN ir arī Andu Kopienas dalībvalstij Bolīvijai.

Cilvēktiesības un ilgtspējīga attīstība

TN kā būtiski aspekti ir norādīta cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana. TN ir arī iekļauti elementi ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, īstenojot starptautiskās konvencijas par darba tiesībām un vides aizsardzību. Šo saistību ievērošanas kontrolē tiek sistemātiski iesaistītas iedzīvotāju grupas.

TN īstenošana

 • Peru TN sniedz nozīmīgas iespējas eksportam Peru lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs (trešdaļa valsts eksporta apjoma nonāk ES). ES ir lielākais ieguldītājs Peru — galvenokārt sakaru, ieguves rūpniecības, banku un finanšu nozarēs.
 • Kolumbijā TN sniedz iespēju valstij dažādot tās eksportu uz ES ne vien lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs, bet arī attiecībā uz Kolumbijas rūpniecības produktiem. ES ir viens no galvenajiem ieguldītājiem Kolumbijā un galvenokārt darbojas lauksaimniecības, degvielu un kalnrūpniecības nozarēs.
 • Pamatojoties uz Trešo gada ziņojumu par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu, pēc nolīguma četriem piemērošanas gadiem kopējais ES tirdzniecības apjoms ar Peru un Kolumbiju ir nedaudz samazinājies starptautisko preču cenu krituma dēļ, jo minerālproduktu eksports joprojām veido ievērojamo Kolumbijas un Peru eksporta groza daļu uz ES. Tomēr TN ir veicinājis abu valstu eksporta diversifikāciju, jo īpaši attiecībā uz agrorūpniecības nozares produktiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIE LĒMUMI IR PIEMĒROJAMI?

 • Lēmumu 2012/735/ES piemēro no 2012. gada 31. maija. TN ar Peru provizoriski piemēro no 2013. gada 1. marta, savukārt TN ar Kolumbiju — no 2013. gada 1. augusta. Lai nolīgums stātos spēkā pilnībā, tas jāratificē 28 ES valstīs. (1)
 • Lēmumu Nr. 2016/2369/ES piemēro no 2016. gada 11. novembra. TN ar Kolumbiju provizoriski piemēro no 2017. gada 1. janvāra. Lai nolīgums stātos spēkā pilnībā, tas jāratificē 28 ES valstīs. (1)

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Vērtību ķēde: uzņēmējdarbības kopums, kas rada vērtību uzņēmuma klientiem. Katrā šīs darbību ķēdes posmā produkts iegūst lielāku vērtību, pateicoties papildu ieguldījumam vai apstrādei.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2012/735/ES (2012. gada 31. maijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 354, 21.12.2012., 1.–2. lpp.)

Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 354, 21.12.2012., 3.–2607. lpp.)

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Peru provizoriski tiek piemērots Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (OV L 56, 28.2.2013., 1. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2016/2369 (2016. gada 11. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 356, 24.12.2016., 1.–2. lpp.)

Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 356, 24.12.2016., 3.–1456. lpp.)

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Ekvadoras Republiku provizoriski tiek piemērots Pievienošanās protokols Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (OV L 358, 29.12.2016., 1. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Trešais gada ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (COM(2017) 585 final, 10.10.2017.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Otrais gada ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (COM(2016) 58 final 10.2.2016.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Gada ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu (COM(2014) 718 final, 4.12.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.10.2017(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).

Top