EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_A(2011)0292

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)) Ekonomikas un monetārā komiteja Referente: Sari Essayah

A/2011/0292