EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JURI_AD(2018)625394

ATZINUMS Sniegusi Juridiskā komiteja Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Atzinuma sagatavotājs: Jiří Maštálka

AD/2018/625394