EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

ATZINUMS Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ekonomikas un monetārajai komitejai un Budžeta komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz REPowerEU veltītajām atveseļošanas un noturības plānu nodaļām groza Regulu (ES) 2021/241, kā arī groza Regulu (ES) 2021/1060, Regulu (ES) 2021/2115, Direktīvu 2003/87/EK un Lēmumu (ES) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Atzinuma sagatavotājs(*): Peter Jahr

AD/2022/735589

  The HTML format is unavailable in your User interface language