EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AFCO_AD(2019)642907

ATZINUMS Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja Budžeta kontroles komitejai par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2019/2057(DEC)) Atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand

AD/2019/642907