EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document REGI_AD(2012)487706

ATZINUMS Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) Atzinumu sagatavoja: Tomasz Piotr Poręba

AD/2012/487706