EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_7986_2016_INIT

LEĢISLATĪVO AKTU PIEŅEMŠANA PĒC OTRĀ LASĪJUMA EIROPAS PARLAMENTĀ Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) – Eiropas Parlamenta otrā lasījuma iznākums (Strasbūra, 2016. gada 11.–14. aprīlis)

ST 7986 2016 INIT - 2012/011 (OLP)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.