Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PE_56_2017_REV_1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, AR KO GROZA REGULAS (ES) Nr. 1305/2013 PAR ATBALSTU LAUKU ATTĪSTĪBAI NO EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 PAR KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS FINANSĒŠANU, PĀRVALDĪBU UN UZRAUDZĪBU, (ES) Nr. 1307/2013, AR KO IZVEIDO NOTEIKUMUS PAR LAUKSAIMNIEKIEM PAREDZĒTIEM TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KURUS VEIC SASKAŅĀ AR KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS ATBALSTA SHĒMĀM, (ES) Nr. 1308/2013, AR KO IZVEIDO LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU TIRGU KOPĪGU ORGANIZĀCIJU UN (ES) Nr. 652/2014, AR KO PAREDZ NOTEIKUMUS TĀDU IZDEVUMU PĀRVALDĪBAI, KURI ATTIECAS UZ PĀRTIKAS APRITI, DZĪVNIEKU VESELĪBU UN DZĪVNIEKU LABTURĪBU, AUGU VESELĪBU UN AUGU REPRODUKTĪVO MATERIĀLU

PE 56 2017 REV 1 - 2016/0282 (COD)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.