EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2024)0156

ZIŅOJUMS - par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos - (COM(2023)0533 - C9-0338/2023 - 2023/0323(COD)) - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja - Referente: Róża Thun und Hohenstein

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos