EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EMPL_AD(2022)704900

ATZINUMS Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido politikas programmu "Digitālās desmitgades ceļš" 2030. gadam (COM(2021)0574 - C9-0359/2021 - 2021/0293(COD)) Atzinuma sagatavotājs: Dragoş Pîslaru

AD/2022/704900

  The HTML format is unavailable in your User interface language