EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_14501_2016_INIT

Tiesiskā regulējuma pārskatīšana Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "5G Eiropai. rīcības plāns" Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība. Virzība uz Eiropas gigabitu sabiedrību" - politikas debates

ST 14501 2016 INIT - 2016/0286 (OLP)

  The HTML format is unavailable in your User interface language