EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EMPL_AD(2012)489541

ATZINUMS Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Kultūras un izglītības komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido „ERASMUS VISIEM”, Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) Atzinumu sagatavoja: Vilija Blinkevičiūtė

AD/2012/489541

  The HTML format is unavailable in your User interface language