EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2023)0162

ZIŅOJUMS - par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par metāna emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā un ar ko groza Regulu (ES) 2019/942 - (COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Referentes: Silvia Sardone, Jutta Paulus

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par metāna emisiju samazināšanu enerģētikas sektorā un ar ko groza Regulu (ES) 2019/942