EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5e2fbd16-126f-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Komisijas Lēmums (ES) 2015/2099 (2015. gada 18. novembris), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7891) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

02015D2099 — LV — 20.07.2022 — 002.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/2099

(2015. gada 18. novembris),

ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai augšanas substrātiem, augsnes ielabotājiem un mulčai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7891)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 303, 20.11.2015, p.75)

Atcelts ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Komisijas Lēmums (ES) 2022/1244 (2022. gada 13. jūlijs),

L 190

141

19.7.2022

 
Pēdējā konsolidētā versija pirms atcelšanas ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02015D2099-20190703
Top