EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:121:FULL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 121, 2023. gada 3. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

66. gadagājums
2023. gada 3. aprīlis


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2023/C 121/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2023/C 121/02

Lieta C-483/22, KI (Portugāles notāra biroja īpašumtiesību maiņa): Tiesas (devītā palāta) 2023. gada 16. februāra rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KI/YB, JN (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Prasība izklāstīt pamatlietas faktisko un normatīvo kontekstu – Pietiekamu precizējumu neesamība – Acīmredzama nepieņemamība)

2

2023/C 121/03

Lieta C-123/22: Prasība, kas celta 2022. gada 21. februārī — Eiropas Komisija/Ungārija

2

2023/C 121/04

Lieta C-724/22, Investcapital: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 24. novembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 2 de León (Spānija) – Investcapital Ltd/G.H.R.

3

2023/C 121/05

Lieta C-743/22, DISA: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 1. decembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – DISA SUMINISTROS Y TRADING S.L.U. (DISA)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria

4

2023/C 121/06

Lieta C-765/22, Air Berlín: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 16. decembrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spānija) – Luis Carlos u.c./Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España

4

2023/C 121/07

Lieta C-770/22: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 19. decembrī iesniedza Commissione tributaria provinciale di Genova (Itālija) – OSTP Italy Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle dogane di Genova 2 e Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova

5

2023/C 121/08

Lieta C-772/22, Air Berlin: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 19. decembrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spānija) – Victoriano u.c./Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG

5

2023/C 121/09

Lieta C-16/23: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 16. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itālija) – FA.RO. di YK & C. Sas/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

6

2023/C 121/10

Lieta C-39/23, KEVA u.c.: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 26. janvārī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – KEVA, Landskapet Ålands pensionsfond un Kyrkans Centralfond/Skatteverket

7

2023/C 121/11

Lieta C-70/23 P: Apelācijas sūdzība, ko 2023. gada 8. februārīWestfälischen Drahtindustrie GmbH u.c. iesniegušas par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 23. novembra spriedumu lietā T-275/20 Westfälische Drahtindustrie GmbH u.c./Eiropas Komisija

7

2023/C 121/12

Lieta C-97/23 P: Apelācijas sūdzība, ko 2023. gada 17. februārīWhatsApp Ireland Ltd iesniegusi par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 7. decembra rīkojumu lietā T-709/2l1 WhatsApp Ireland/Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

8

 

Vispārējā tiesa

2023/C 121/13

Lieta T-62/23: Prasība, kas celta 2023. gada 10. februārī – SunPower/EUIPO – ZO  (*1) (Saules paneļi (to daļas))

10

2023/C 121/14

Lieta T-63/23: Prasība, kas celta 2023. gada 10. februārī – SunPower/EUIPO – ZO  (*1) (Saules paneļi (to daļas))

10

2023/C 121/15

Lieta T-73/23: Prasība, kas celta 2023. gada 16. februārī – Tertianum/EUIPO – DPF (TERTIANUM)

11

2023/C 121/16

Lieta T-74/23: Prasība, kas celta 2023. gada 15. februārī – Oriflame Cosmetics/ EUIPO – Caramé Holding (Stilizēta O attēls)

12

2023/C 121/17

Lieta T-76/23: Prasība, kas celta 2023. gada 15. februārī – DDP Specialty Electronics Materials US 8/EUIPO – Taniobis (AMBERTEC)

13

2023/C 121/18

Lieta T-77/23: Prasība, kas celta 2023. gada 16. februārī – Jaw de Croon/CPVO – Belgicactus (‘Belsemred1’)

13

2023/C 121/19

Lieta T-78/23: Prasība, kas celta 2023. gada 17. februārī – Google/EUIPO – EPay (GPAY)

14

2023/C 121/20

Lieta T-79/23: Prasība, kas celta 2023. gada 17. februārī – Chiquita Brands/EUIPO – Jara 2000 (CHIQUITA QUEEN)

15

2023/C 121/21

Lieta T-82/23: Prasība, kas celta 2023. gada 17. februārī – Nextrend/EUIPO – Xiamen Axent Corporation unAxent Switzerland (Tualetes elementi (daļa no –))

15

2023/C 121/22

Lieta T-87/23: Prasība, kas celta 2023. gada 20. februārī – Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS)

16

2023/C 121/23

Lieta T-91/23: Prasība, kas celta 2023. gada 21. februārī – Ofree/EUIPO – Gamigo (gamindo)

17

2023/C 121/24

Lieta T-92/23: Prasība, kas celta 2023. gada 21. februārī – Timothy Jacob Jensen Studios/EUIPO (DESIGNERS TRUST)

17


 


LV

 

Personas datu aizsardzības un/vai konfidencialitātes nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta, un tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2023/C 121/01)

Jaunākā publikācija

OV C 112, 27.3.2023.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 104, 20.3.2023.

OV C 94, 13.3.2023.

OV C 83, 6.3.2023.

OV C 71, 27.2.2023.

OV C 63, 20.2.2023.

OV C 54, 13.2.2023.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/2


Tiesas (devītā palāta) 2023. gada 16. februāra rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KI/YB, JN

[(Lieta C-483/22 (1), KI (Portugāles notāra biroja īpašumtiesību maiņa)]

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants - Prasība izklāstīt pamatlietas faktisko un normatīvo kontekstu - Pietiekamu precizējumu neesamība - Acīmredzama nepieņemamība)

(2023/C 121/02)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz

Pamatlietas puses

Prasītājs: KI

Atbildētāji: YB, JN

Rezolutīvā daļa

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra – Juízo do Trabalho da Figueira da Foz (Koimbras Pirmās instances tiesa – Figeiras da Fošas Darba lietu tiesa, Portugāle) iesniegusi ar 2021. gada 7. jūlija lēmumu, ir acīmredzami nepieņemams.


(1)  Iesniegšanas datums: 19.7.2022.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/2


Prasība, kas celta 2022. gada 21. februārī — Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-123/22)

(2023/C 121/03)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár un J. Tomkin)

Atbildētāja: Ungārija

Prasītājas prasījumi

Komisija prasījumi Tiesai ir šādi:

1.

atzīt, ka, neveicot visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas 2020. gada 17. decembra spriedumā lietā C-808/18, Komisija/Ungārija (Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšana) nospriesto, Ungārija nav izpildījusi LESD 260. panta 1. punkta paredzētos pienākumus;

2.

piespriest Ungārijai maksāt Komisijai naudas sodu 5 468,45 EUR par katru dienu – kopējai minimālajai summai esot 1 044 000,00 EUR – laikposmā no dienas, kad Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-808/18, līdz vai nu dienai, kad atbildētāja būs izpildījusi minētajā spriedumā nospriesto, vai dienai, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, ja tas notiktu pirms tam;

3.

gadījumā, ja pirmajā prasījumā norādītā neizpilde turpinātos līdz brīdim, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, piespriest Ungārijai maksāt Komisijai kavējuma naudu 16 393,16 EUR par katru dienu laikposmā no dienas, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā, līdz dienai, kad atbildētāja būs izpildījusi Tiesas spriedumā C-808/18 nospriesto, un

4.

piespriest Ungārijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2020. gada 17. decembrī pasludinātajā spriedumā lietā C-808/18, Komisija/Ungārija (Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšana) Tiesa atzina, ka Ungārijas tiesiskais regulējums patvēruma jomā vairākos aspektos ir nesaderīgs ar Savienības tiesībām. Lai gan Ungārija ir veikusi dažus pasākumus, lai izpildītu šajā spriedumā nospriesto – pirmām kārtām, ir slēgusi t.s. tranzīta zonas, ko tā bija ierīkojusi uz Ungārijas un Serbijas robežas –, Komisija uzskata, ka šie pasākumi nav pietiekami, lai izpildītu minētajā spriedumā nospriesto.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 24. novembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 2 de León (Spānija) – Investcapital Ltd/G.H.R.

(Lieta C-724/22, Investcapital)

(2023/C 121/04)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia no 2 de León

Pamatlietas puses

Prasītājs: Investcapital Ltd

Atbildētājs: G.H.R.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Direktīvas 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (1) 7. pants nepieļauj to, ka tiek veikta jauna negodīgu noteikumu pārbaude pēc tiesas ierosmes tāda izpildu dokumenta izpildes posmā, kas pieņemts tādas maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros, kurā tikusi veikta negodīgu noteikumu pārbaude?

Ja tā nav, vai Direktīvas 93/13/EEK 7. pantam ir pretrunā, ka izpildes pieprasītājam tiek prasīts sniegt vajadzīgo papildu informāciju, kas varētu būt nepieciešama, lai pēc tiesas ierosmes pārbaudītu prasījuma summas (tajā skaitā pamatsummas un attiecīgā gadījumā – procentu, līgumsoda un citu summu) izcelsmi, lai veiktu šo noteikumu iespējamā negodīguma pārbaudi? Vai Direktīvas 7. pants nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kas neparedz šādu papildu dokumentu pieprasīšanu izpildes laikā?

2)

Vai Savienības tiesību efektivitātes principam ir pretrunā tāds valsts procesuālais regulējums, kas neatļauj vai neparedz atkārtotu negodīgu noteikumu pārbaudi pēc tiesas ierosmes tāda procesuāla dokumenta izpildes posmā, kas pieņemts maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros, ja tiek uzskatīts, ka varētu pastāvēt negodīgi līguma noteikumi, jo iepriekšējā procesā, kurā izdots minētais maksājuma rīkojums, negodīguma pārbaude tikusi veikta neprecīzi vai nepilnīgi?

Vai gadījumā, ja valsts procesuālais regulējums ir pretrunā minētajam principam, ir jāsaprot, ka Savienības tiesību efektivitātes princips ir ievērots, ja tiesnesis var pieprasīt no izpildes pieprasītāja visus nepieciešamos dokumentus, lai noteiktu līgumsaistību posteņus, kas veido prasījuma summu, nolūkā veikt pārbaudi attiecībā uz līguma noteikumu iespējamo negodīgumu?


(1)   OV 1993, L 95, 29. lpp.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 1. decembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – DISA SUMINISTROS Y TRADING S.L.U. (DISA)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(Lieta C-743/22, DISA)

(2023/C 121/05)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: DISA SUMINISTROS Y TRADING S.L.U. (DISA)

Atbildētāja kasācijas instancē: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), un it īpaši tās 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā 1992. gada 28. decembra Likuma 38/1992 par akcīzes nodokļiem 50.ter pants, kas atļāva autonomajām kopienām atkarībā no teritorijas noteikt akcīzes nodokļa minerāleļļām diferencētas nodokļa likmes attiecībā uz vienu un to pašu produktu?


(1)   OV 2003, L 283, 51. lpp.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 16. decembrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spānija) – Luis Carlos u.c./Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España

(Lieta C-765/22, Air Berlín)

(2023/C 121/06)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca

Pamatlietas puses

Prasītāji: Luis Carlos, Severino, Isidora, Angélica, Paula, Luis Francisco, Delfina

Atbildētāja: Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (1) paredzētajā atvieglotās vienotās procedūras modelī, kas pieļauj uzsākt sekundārās maksātnespējas procedūras, kas attiecas vienīgi uz konkrētās procedūras uzsākšanas valstī esošo mantu,

šīs regulas 35. pants un 7. panta 1. punkts [un] 2. punkta g) un h) apakšpunkts, lasot tos kopsakarā ar tās 72. apsvērumu, var tikt interpretēti tādējādi, ka sekundārās procedūras sākšanas valsts tiesību piemērošana “ darbībām ar prasījumiem, kuri rodas pēc maksātnespējas procedūras sākšanas ” attiecas uz prasījumiem, kas radušies pēc galvenās, nevis sekundārās procedūras uzsākšanas?


(1)   OV 2015, L 141, 19. lpp.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 19. decembrī iesniedza Commissione tributaria provinciale di Genova (Itālija) – OSTP Italy Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle dogane di Genova 2 e Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova

(Lieta C-770/22)

(2023/C 121/07)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione tributaria provinciale di Genova

Pamatlietas puses

Prasītāja: OSTP Italy Srl

Atbildētājas: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle dogane di Genova 2, Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (ES) Nr. 952/2013 (1) 43., 44. un 45. pantu var interpretēt tādējādi, ka ar Savienības tiesībām nav saderīgs tāds valsts tiesību akts, kas paredz, ka ir tūlītēji izpildāmi valsts tiesu iestāžu pirmās instances spriedumi, kuru sekas ir tādas, ka pilnībā vai daļēji tiek atcelti nodokļu akti, ciktāl tie attiecas uz Eiropas Savienības pašu resursiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (pārstrādāta versija) (OV 2013, L 269, 1. lpp.).


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 19. decembrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca (Spānija) – Victoriano u.c./Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG

(Lieta C-772/22, Air Berlin)

(2023/C 121/08)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Palma de Mallorca

Pamatlietas puses

Prasītāji: Victoriano, Bernabé, Jacinta, Sandra, Patricia, Juan Antonio, Verónica

Atbildētājas: Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, Sucursal en España, Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (1) iecerētajā galvenās maksātnespējas procedūras ar vispārēju, taču ierobežotu darbības jomu, modelī, kas pieļauj uzsākt sekundārās maksātnespējas procedūras, kas attiecas vienīgi uz konkrētās procedūras uzsākšanas valstī esošo mantu,

1)

šīs regulas 3. panta 2. punkts un 34. pants var tikt interpretēti tādējādi, ka manta, kas atrodas sekundārās maksātnespējas procedūras uzsākšanas valstī un tikai attiecībā uz kuru ir piemērojamas šīs procedūras tiesiskās sekas, ir vienīgi tā manta, kas pastāv sekundārās maksātnespējas procedūras uzsākšanas brīdī, nevis manta, kas pastāvēja galvenās maksātnespējas procedūras uzsākšanas brīdī?

2)

Regulas (ES) 2015/848 21. panta 1. punkts var tikt interpretēts tādējādi, ka ar tiesībām pārvest parādnieka mantu ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kurā tā atrodas, ir saderīgs galvenās maksātnespējas procedūras maksātnespējas procesa administratora lēmums vai nu pārvest mantu, neprasot uzsākt sekundāro maksātnespējas procedūru, vai izvairīties no sekundārās maksātnespējas procedūras, sniedzot vienpusēju garantiju saskaņā ar šīs regulas 36. un 37. pantu, ja viņam ir zināms, ka pastāv vietējie kreditori ar tiesas spriedumos atzītiem prasījumiem, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, un minētās dalībvalsts darba un sociālo lietu tiesa ir noteikusi preventīvu mantas apķīlāšanu?

3)

Regulas (ES) 2015/848 21. panta 2. punkts var tikt interpretēts tādējādi, ka sekundārās maksātnespējas procedūras maksātnespējas procesa administratoram piešķirtās tiesības celt apstrīdēšanas prasības kreditoru interesēs ir piemērojamas tādā situācijā kā šeit aprakstītā, kad tiek apstrīdēta galvenajā maksātnespējas procedūrā ieceltā maksātnespējas procesa administratora rīcība?


(1)   OV 2015, L 141, 19. lpp.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 16. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Itālija) – FA.RO. di YK & C. Sas/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Lieta C-16/23)

(2023/C 121/09)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Pamatlietas puses

Prasītājs: FA.RO. di YK & C. Sas

Atbildētājs: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (1) 15. pants, kā arī LESD 49., 56. pants un 106. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kā pamatlietā aplūkotais, ar kuru ir noteikti ierobežojumi atļauju izsniegšanai tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietām, pamatojoties uz minimālo ģeogrāfisko attālumu starp pakalpojumu sniedzējiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem?

2)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū 15. pants, kā arī LESD 49., 56. pants un 106. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kā pamatlietā aplūkotais, ar kuru tabakas izstrādājumu tirdzniecības vietu atļauju piešķiršana ir saistīta ar iepriekš noteiktu kritēriju izpildi attiecībā uz minimālo ģeogrāfisko attālumu starp pakalpojumu sniedzējiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, neļaujot kompetentajai valsts iestādei izvērtēt citus objektīvus faktiskos apstākļus, kas arī tad, ja nav izpildītas iepriekš minētās prasības, konkrētajā gadījumā pierāda pakalpojuma nepieciešamības esamību?


(1)   OV 2006, L 376, 36. lpp.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 26. janvārī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – KEVA, Landskapet Ålands pensionsfond un Kyrkans Centralfond/Skatteverket

(Lieta C-39/23, KEVA u.c.)

(2023/C 121/10)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāji: KEVA, Landskapet Ålands pensionsfond un Kyrkans Centralfond

Atbildētājs: Skatteverke

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tas, ka dividendes, ko iekšzemes uzņēmumi izmaksā ārvalstu valsts pensiju iestādēm, tiek apliktas ar nodokli ienākumu gūšanas vietā, savukārt attiecīgās dividendes netiek apliktas ar nodokli, ja tās tiek izmaksātas iekšzemē ar tās vispārējo pensiju fondu starpniecību, ir negatīva diskriminācija, kas ir kapitāla brīvas aprites ierobežojums, kurš principā ir aizliegts ar LESD 63. pantu?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, kādi kritēriji būtu jāņem vērā, novērtējot, vai ārvalstu valsts pensiju iestāde ir situācijā, kas ir objektīvi salīdzināma ar savas valsts un tās vispārējo pensiju fondu situāciju?

3)

Vai iespējamo ierobežojumu var uzskatīt par pamatotu ar primāriem vispārējo interešu apsvērumiem?


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/7


Apelācijas sūdzība, ko 2023. gada 8. februārī Westfälischen Drahtindustrie GmbH u.c. iesniegušas par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 23. novembra spriedumu lietā T-275/20 Westfälische Drahtindustrie GmbH u.c./Eiropas Komisija

(Lieta C-70/23 P)

(2023/C 121/11)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH &Co. KG (pārstāvji: O. Duys un N. Tkatchenko, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzību iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt Komisijas 2020. gada 2. marta vēstuli, ar kuru Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietniece uzdeva Westfälische Drahtindustrie GmbH samaksāt Komisijai summu 12 236 931,69 EUR apmērā;

un līdz ar to atzīt, ka Komisijai ir jāveic Westfälische Drahtindustrie GmbH laikposmā no 2011. gada 29. jūnija līdz 2015. gada 16. jūnijam Komisijai veikto maksājumu 16 400 000 EUR apmērā, pieskaitot aprēķinātos kompensācijas procentus 1 420 610 EUR apmērā, t.i., kopā summu 17 820 610 EUR apmērā, ieskaits saistībā ar naudas sodu, ko Vispārējā tiesa patstāvīgi ir noteikusi lietā Westfälische Drahtindustrie u.c./Komisija (T-393/10, EU:T:2015:515) no 2015. gada 15. jūlija, un tādējādi šis naudas sods jau ir pilnībā dzēsts, 2019. gada 17. oktobrī samaksājot 18 149 636,24 EUR;

piespriest Komisijai samaksāt Westfälische Drahtindustrie GmbH summu 1 633 085,17 EUR apmērā kopā ar kompensācijas procentiem no 2019. gada 17. oktobra līdz pilnīgai attiecīgās parāda summas atmaksai;

pakārtoti, atcelt pārsūdzēto spriedumu un piespriest Komisijai samaksāt visām trim apelācijas sūdzības iesniedzējām zaudējumu atlīdzību 12 236 931,69 EUR apmērā, veicot ieskaitu ar summu, ko Komisija ar 2020. gada 2. marta vēstuli pieprasīja no Westfälische Drahtindustrie GmbH, 12 236 931,36 EUR apmērā, un samaksāt Westfälische Drahtindustrie GmbH pārmaksāto summu 1 633 085,17 EUR apmērā kopā ar kompensācijas procentiem no 2019. gada 17. oktobra līdz pilnīgai attiecīgās parāda summas atmaksai;

pakārtoti, attiecībā uz 1.–3. punktā minētajiem prasījumiem nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai sprieduma taisīšanai;

un katrā ziņā

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus tiesvedībā pirmajā instancē, kā arī apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza trīs pamatus.

1.

Ar apstrīdēto spriedumu esot pārkāptas Savienības tiesības, un tā pamatojums esot pretrunīgs. Lai gan Vispārējā tiesa arī atzīst, ka Komisija 2010./2011. gadā būtiski grozīja un aizstāja apelācijas sūdzības iesniedzējām uzlikto naudas sodu; tomēr, neraugoties uz pretējās nozīmes rezolutīvās daļas viennozīmīgumu un Vispārējās tiesas 2015. gada 15. jūlija spriedumā izdarītajiem secinājumiem, šī tiesa pārsūdzētajā spriedumā apgalvo, ka Komisijas 2010./2011. gadā prettiesiski pieņemtais lēmums un ar to uzliktais neatbilstošais naudas sods paliekot nemainīgs un identisks.

2.

Pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa neesot ievērojusi no 2015. gada 15. jūlija sprieduma izrietošās tiesiskās sekas. Vispārējā tiesa esot pārkāpusi principu, saskaņā ar kuru 2015. gada 15. jūlija spriedumā konkretizētais pienākums novērst sekas ir jāīsteno Savienības iestādēm.

3.

Ar pārsūdzēto spriedumu Vispārējā tiesa esot pārkāpusi apelācijas sūdzības iesniedzēju procesuālās pamattiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesību tikt uzklausītam veidā. Tā esot noraidījusi visus prasības pamatus ar tādu pašu pamatojumu, atbilstoši kuram naudas sods, kas grozīts ar 2015. gada 15. jūlija spriedumu, neesot jauns naudas sods. Pārsūdzētajā spriedumā pieņemtais lēmums par naudas sodu juridisko raksturu esot apšaubāms. Turklāt starp dažādajiem prasības pamatiem neesot tik ciešas saiknes, kas attaisnotu to noraidīšanu ar vienu juridisku argumentu. Drīzāk Vispārējai tiesai būtu bijis jāveic neatkarīga un rūpīga visu prasības pamatu pārbaude. Neesot acīmredzams, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā būtu sniegusi pietiekamu pamatojumu, lai noraidītu visus izvirzītos prasības pamatus.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/8


Apelācijas sūdzība, ko 2023. gada 17. februārī WhatsApp Ireland Ltd iesniegusi par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 7. decembra rīkojumu lietā T-709/2l1 WhatsApp Ireland/Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

(Lieta C-97/23 P)

(2023/C 121/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: WhatsApp Ireland Ltd (pārstāvji: H.-G. Kamann, F. Louis un A. Vallery, advokāti, P. Nolan, B. Johnston un C. Monaghan, Solicitors, P. Sreenan un D. McGrath, Senior Counsel, C. Geoghegan un E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto rīkojumu;

atzīt lietā T-709/21 celto prasību par pieņemamu;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā un

piespriest atbildētājai atlīdzināt apelācijas tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Lai pamatotu savu apelācijas sūdzību, WhatsApp izvirza divus pamatus.

Ar pirmo apelācijas sūdzības pamatu WhatsApp apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu jēdziena “apstrīdams akts” un ar LESD 263. pantu saistītās Tiesas judikatūras interpretācijā, nospriežot, ka EDAK 2021. gada 28. jūlija Saistošais lēmums 1/2021 par strīdu starp attiecīgajām uzraudzības iestādēm, kas izriet no Data Protection Commission (DPC) (Īrija) sagatavotā lēmuma projekta attiecībā uz WhatsApp (turpmāk tekstā – “strīdīgais lēmums”) ir tikai sagatavojošs akts. Līdz ar šo konstatējumu Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, nosakot, ka WhatsApp kā neprivileģētai prasītājai bija jāpierāda, ka strīdīgais lēmums būtiski maina tās tiesisko stāvokli. Tālāk, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, konstatējot, ka strīdīgais lēmums WhatsApp neskar tieši. Turklāt Vispārējās tiesas veiktā juridiskā analīze esot kļūdaina. Vispārējai tiesai esot bijis jāatzīst, ka i) strīdīgais lēmums ir nevis tikai sagatavojošs akts, bet gan tajā ir izklāstīta EDAK galīgā nostāja attiecībā uz jautājumiem, kurus tā ir tiesīga risināt atbilstoši VDAR (1) 65. pantam; ii) strīdīgais lēmums rada tiesiskas sekas un būtiski maina WhatsApp tiesisko stāvokli un iii) strīdīgais lēmums tieši skar WhatsApp, jo tas nepiešķir patiesu rīcības brīvību DPC, kura ir atbildīga par šā lēmuma īstenošanu.

Ar otro apelācijas sūdzības pamatu WhatsApp apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdas, interpretējot jēdzienu “saistošs lēmums” VDAR 65. panta 1. punkta izpratnē un Eiropas Savienības tiesību vienveidīgas interpretācijas un piemērošanas principu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).


Vispārējā tiesa

3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/10


Prasība, kas celta 2023. gada 10. februārī – SunPower/EUIPO –  ZO (*1) (Saules paneļi (to daļas))

(Lieta T-62/23)

(2023/C 121/13)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SunPower Corp. (San Jose, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: U. Lüken un J. Bärenfänger, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece:  ZO (*1)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs Nr. 2684043-0001

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2022. gada 9. decembra lēmums lietā R 1588/2021-3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un atzīt attiecīgo dizainparaugu par spēkā esošu;

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu un nodot lietu atpakaļ EUIPO Apelācijas trešajai padomei;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 par 3. panta a) punkta pārkāpums saistībā ar aizsardzības priekšmetu;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunkta, to aplūkojot kopsakarā ar tās 6. pantu, pārkāpums saistībā ar attiecīgā dizainparauga individuālo raksturu.


(*1)  Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/10


Prasība, kas celta 2023. gada 10. februārī – SunPower/EUIPO –  ZO (*1) (Saules paneļi (to daļas))

(Lieta T-63/23)

(2023/C 121/14)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SunPower Corp. (San Jose, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: U. Lüken un J. Bärenfänger, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece:  ZO (*1)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs Nr. 2684043-0002

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2022. gada 9. decembra lēmums lietā R 1589/2021-3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un atzīt attiecīgo dizainparaugu par spēkā esošu;

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu un nodot lietu atpakaļ EUIPO Apelācijas trešajai padomei;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 par 3. panta a) punkta pārkāpums saistībā ar aizsardzības priekšmetu;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunkta, to aplūkojot kopsakarā ar tās 6. pantu, pārkāpums saistībā ar attiecīgā dizainparauga individuālo raksturu.


(*1)  Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/11


Prasība, kas celta 2023. gada 16. februārī – Tertianum/EUIPO – DPF (“TERTIANUM”)

(Lieta T-73/23)

(2023/C 121/15)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tertianum AG (Dībendorfa, Šveice) (pārstāvis: S. Fröhlich, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: DPF AG (Berlīne, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes “TERTIANUM” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija Nr. 1 305 367, ko attiecina uz Eiropas Savienību

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2022. gada 2. novembra lēmums lietā R 1706/2021-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkta, aplūkojot tos kopsakarā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktu, pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/12


Prasība, kas celta 2023. gada 15. februārī – Oriflame Cosmetics/ EUIPO – Caramé Holding (Stilizēta “O” attēls)

(Lieta T-74/23)

(2023/C 121/16)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Oriflame Cosmetics AG (Šafhauzena, Šveice) (pārstāvji: N. Gerling un U. Pfleghar, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Caramé Holding AG (Šulcbaha, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes (Stilizēta “O” attēls) starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija Nr. 1 303 496, ko attiecina uz Eiropas Savienību

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2022. gada 7. decembra lēmums lietā R 938/2022-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un EUIPO Iebildumu nodaļas 2022. gada 4. aprīļa lēmumu, un atteikt starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Savienību, Nr. 1 303 496;

piespriest EUIPO un personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt prasītājai radušos tiesāšanās izdevumus, kā arī segt pašiem savus tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 20[1]7/1001 47. panta 2. un 3. punkta pārkāpums;

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/625 10. panta 2. punkta pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/13


Prasība, kas celta 2023. gada 15. februārī – DDP Specialty Electronics Materials US 8/EUIPO – Taniobis (“AMBERTEC”)

(Lieta T-76/23)

(2023/C 121/17)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: DDP Specialty Electronics Materials US 8 llc (Collegeville, Pensilvānija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: G. Gibbons, SC, R. Minch un A. Bateman, Solicitors)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Taniobis GmbH (Goslar, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “AMBERTEC” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 18 104 742

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2022. gada 14. novembra lēmums lietā R 1988/2021-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un/vai personai, kas iestājusies lietā (attiecīgā gadījumā), atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas radušies procesā Apelācijas padomē.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 94. panta 1. punkta un 95. panta 1. punkta pārkāpums;

prasītājas pamattiesību, tostarp pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principa, tiesību uz taisnīgu tiesu un prasītājas tiesību uz aizstāvību, pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/13


Prasība, kas celta 2023. gada 16. februārī – Jaw de Croon/CPVO – Belgicactus (‘Belsemred1’)

(Lieta T-77/23)

(2023/C 121/18)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jaw de Croon Holding BV (Apeldoorn, Nīderlande) (pārstāvis: T. Overdijk,, advokāts)

Atbildētājs: Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

Otra procesa CPVO Apelācijas padomē dalībniece: Belgicactus BVBA (Westerlo, Beļģija)

Informācija par procesu CPVO

Strīdus Kopienas augu šķirnes īpašniece: otra procesa CPVO Apelācijas padomē dalībniece

Strīdus Kopienas augu šķirne: Kopienas augu šķirne ‘Belsemred1’

Process CPVO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: CPVO Apelācijas padomes 2022. gada 16. decembra lēmums lietā A024/2021

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

likt CPVO atzīt Kopienas augu šķirnes ‘Belsemred1’ aizsardzību par spēkā neesošu vai, pakārtoti, likt CPVO veikt turpmāku pierādījumu savākšanu attiecībā uz Vispārējās tiesas identificētiem aspektiem;

piespriest CPVO segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājai šajā tiesvedībā radušos tiesāšanās izdevumus atbilstoši piemērojamajiem noteikumiem.

Izvirzītie pamati:

būtisku procedūras noteikumu pārkāpums;

Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 vai jebkuru ar tās piemērošanu saistīto tiesību normu, tostarp Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību normu, pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/14


Prasība, kas celta 2023. gada 17. februārī – Google/EUIPO – EPay (“GPAY”)

(Lieta T-78/23)

(2023/C 121/19)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Google LLC (Mountain View, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: C. Schmitt un M. Kinkeldey, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: EPay AD (Sofija, Bulgārija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “GPAY” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 18 138 507

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2022. gada 30. novembra lēmums lietā R 1761/2021-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un otrai procesa Apelācijas padomē dalībniecei, ja tā iestāsies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/15


Prasība, kas celta 2023. gada 17. februārī – Chiquita Brands/EUIPO – Jara 2000 (“CHIQUITA QUEEN”)

(Lieta T-79/23)

(2023/C 121/20)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chiquita Brands LLC (Fort Lauderdale, Florida, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: R. Dissmann un L. Jones, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Jara 2000, SL (Murcia, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “CHIQUITA QUEEN” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 18 075 274

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2022. gada 13. decembra lēmums lietā R 1811/2021-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp EUIPO notikušajā procesā prasītājai radušos izdevumus.

Izvirzītais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/15


Prasība, kas celta 2023. gada 17. februārī – Nextrend/EUIPO – Xiamen Axent Corporation unAxent Switzerland (Tualetes elementi (daļa no –))

(Lieta T-82/23)

(2023/C 121/21)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nextrend GmbH (Flērsheima pie Mainas, Vācija) (pārstāvji: T. Weiland un C. Corbet, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Citas procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieces: Xiamen Axent Corporation Ltd (Haicang, Ķīna), Axent Switzerland AG (Rapperswil-Jona, Šveice)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašnieces: citas procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieces

Strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs Nr. 2 769 299-0001

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2022. gada 7. decembra lēmums lietā R 1604/2021-3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atzīt strīdus dizainparaugu par spēkā neesošu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 62. panta pārkāpums;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 63. panta 2. punkta, aplūkojot to kopsakarā ar 53. panta 2. punktu, pārkāpums;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunkta, aplūkojot to kopsakarā ar 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/16


Prasība, kas celta 2023. gada 20. februārī – Biogena/EUIPO (“THE GOOD GUMS”)

(Lieta T-87/23)

(2023/C 121/22)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Biogena GmbH & Co KG (Zalcburga, Austrija) (pārstāvis: I. Schiffer, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes “THE GOOD GUMS” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – starptautiska reģistrācija Nr. 1 632 678, ko attiecina uz Eiropas Savienību

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2022. gada 13. decembra lēmums lietā R 1690/2022-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atļaut reģistrēt starptautisko reģistrāciju Nr. 1 632 678 attiecībā uz visām pieteiktajām precēm;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta, aplūkojot tos kopsakarā ar 7. panta 2. punktu, pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/17


Prasība, kas celta 2023. gada 21. februārī – Ofree/EUIPO – Gamigo (“gamindo”)

(Lieta T-91/23)

(2023/C 121/23)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ofree Srl (Trevizo, Itālija) (pārstāvis: L. Sergi, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Gamigo AG (Hamburga, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “gamindo” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 18 105 987

Informācija par procesu EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2023. gada 10. janvāra lēmums lietā R 632/2022-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas prasītājai radušies šajā tiesvedībā Vispārējā tiesā un procesā EUIPO Apelācijas padomē.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 94. panta 1. punkta, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunkta un LESD 296. panta otrās daļas pārkāpums.


3.4.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/17


Prasība, kas celta 2023. gada 21. februārī – Timothy Jacob Jensen Studios/EUIPO (“DESIGNERS TRUST”)

(Lieta T-92/23)

(2023/C 121/24)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Timothy Jacob Jensen Studios A/S (Højslev, Dānija) (pārstāvis: J. Løje, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes “DESIGNERS TRUST” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – reģistrācijas pieteikums Nr. 1 626 949

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2022. gada 29. novembra lēmums lietā R 1149/2022-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta, aplūkojot to kopsakarā ar 7. panta 2. punktu, pārkāpums.


Top