EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2020P0015

Borgarting apelācijas tiesas (Borgarting Lagmannsrett) lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu kriminālprocesā pret P (Lieta E-15/20) 2021/C 58/14

OJ C 58, 18.2.2021, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/58


Borgarting apelācijas tiesas (Borgarting Lagmannsrett) lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu kriminālprocesā pret P

(Lieta E-15/20)

(2021/C 58/14)

Borgarting apelācijas tiesa 2020. gada 16. oktobra vēstulē, kuru EBTA Tiesas kanceleja saņēma 2020. gada 21. oktobrī, lūdza Tiesu sniegt konsultatīvu atzinumu kriminālprocesā pret P par šādiem jautājumiem:

1. jautājums

Vai EEZ līguma 3. pants un 7. panta a) punkts, lasot tos kopā ar Regulu 883/2004, it īpaši tās 4., 5. un 7. pantu, lasot tos kopā ar 6. nodaļu, aizliedz valsts shēmu, saskaņā ar kuru:

a)

tiesību uz bezdarbnieka pabalstu priekšnosacījums ir bezdarbnieka uzturēšanās Norvēģijā (“oppholder seg”) (skatīt Valsts apdrošināšanas likuma 4-2. iedaļu) un

b)

izņēmums no prasības par uzturēšanos, ietverot Regulas 883/2004 64. panta noteikumu, ir paredzēts valsts Bezdarbnieka pabalsta regulā, kas tiek īstenota arī ar transponēšanas regulu?

2. jautājums

Neatkarīgi no atbildes uz 1. jautājumu, vai 1. jautājumā aprakstītā shēma ir ierobežojums saskaņā ar EEZ līguma noteikumiem par brīvu pārvietošanos, tostarp 28., 29. un 36. pantu?

Ja tas tā ir, vai šādu ierobežojumu var pamatot ar šādiem iemesliem:

i.

tiek uzskatīts, ka uzturēšanās kompetentajā valstī parasti dod bezdarbniekam labāku stimulu un iespējas meklēt un atrast darbu, tostarp iespēju ātri sākt strādāt potenciālā darbvietā;

ii.

parasti tiek uzskatīts, ka uzturēšanās kompetentajā valstī palīdz bezdarbniekam būt pieejamam nodarbinātības dienestiem, un klātbūtne Norvēģijā ļauj valsts pārvaldes iestādēm uzraudzīt, vai bezdarbnieks atbilst nosacījumiem, lai saņemtu naudas pabalstu bezdarba gadījumā, tostarp, vai bezdarbnieks faktiski ir bezdarbnieks un viņam nav slēptu ienākumu avotu, vai viņš ir īsts darba meklētājs, aktīvi meklē darbu vai piedalās citās darbībās, kuru mērķis ir atrast darbu;

iii.

tiek uzskatīts, ka uzturēšanās kompetentajā valstī parasti nodarbinātības dienestiem sniedz labākas iespējas novērtēt, vai bezdarbniekam tiek piedāvāti pienācīgi pēcpasākumi, kā arī

iv.

valsts shēma ļauj saņemt bezdarbnieka pabalstu citā EEZ valstī ar nosacījumiem, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 883/2004.

3. jautājums

Ciktāl tas prasīts atbildēs uz 1. un 2. jautājumu, tiek uzdoti līdzvērtīgi jautājumi saistībā ar Direktīvu 2004/38, tostarp tās 4., 6. un 7. pantu.

4. jautājums

Apsūdzētajam ir izvirzīta apsūdzība par nepatiesas informācijas sniegšanu administratīvajai iestādei NAV par uzturēšanos citā EEZ valstī, tādējādi mudinot NAV maksāt bezdarbnieka pabalstu, uz kuru viņam nebija tiesību, jo Valsts apdrošināšanas likumā ir paredzēti nosacījumi par uzturēšanos (“uzturēšanās”), lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu. Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 883/2004 transponēšanu Norvēģijā (sk. 1. jautājumu), vai kriminālkodeksa noteikumu par krāpšanu un nepatiesas informācijas sniegšanu izmantošana tādā lietā kā šī ir saskaņā ar EEZ tiesību pamatprincipiem, piemēram, skaidrības principu un juridiskās noteiktības principu?

5. jautājums

Ņemot vērā šīs lietas konkrēto gadījumu un to, ka Norvēģija ir transponējusi Regulu (EK) Nr. 883/2004 (sk. 1. jautājumu), vai kriminālsods atbilst samērīguma principam?


Top