Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2018 – EAC/A05/2017 – Programma Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 361/32


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2018 – EAC/A05/2017

Programma Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Ievads un mērķi

Šī uzaicinājuma pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (1), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, un 2017. un 2018. gada Erasmus+ darba programmas. Programma Erasmus+ darbojas no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas Erasmus+ vispārējie un konkrētie mērķi ir izklāstīti minētās regulas 4., 5., 11. un 16. pantā.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz šādām programmas Erasmus+ darbībām:

1. pamatdarbība (KA1): personu mobilitāte mācību nolūkos

Privātpersonu mobilitāte izglītības un jaunatnes jomā

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

2. pamatdarbība (KA2): sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa

Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

Zināšanu apvienības

Nozaru prasmju apvienības

Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā

Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā

3. pamatdarbība (KA3): atbalsts politikas reformai

Strukturētais dialogs: sanāksmes, kurās piedalās jaunieši un lēmumu pieņēmēji jaunatnes jomā

Jean Monnet pasākumi

Jean Monnet katedras

Jean Monnet moduļi

Jean Monnet izcilības centri

Jean Monnet atbalsts apvienībām

Jean Monnet tīkli

Jean Monnet projekti

Sports

Sadarbības partnerības

Mazas sadarbības partnerības

Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi

3.   Atbilstība

Programmas Erasmus+ finansējumam var pieteikties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās. Turklāt jauniešu grupas, kuras aktīvi iesaistījušās darbā ar jauniešiem, taču ne vienmēr saistībā ar jaunatnes organizāciju, var pieprasīt finansējumu jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātei mācību nolūkos, kā arī stratēģiskajām partnerībām jaunatnes jomā.

Visās programmas Erasmus+ darbībās var pilntiesīgi piedalīties šādas programmas valstis (2):

Eiropas Savienības dalībvalstis,

EBTA/EEZ valstis – Islande, Lihtenšteina un Norvēģija,

ES kandidātvalstis – Turcija un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Turklāt dažas programmas Erasmus+ darbības ir pieejamas arī partnervalstu organizācijām.

Sīkāku informāciju par dalības kārtību lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

Apvienotās Karalistes pieteikumu iesniedzējiem: Ievērojiet, ka atbilstības kritēriji jāizpilda visā dotāciju periodā. Ja dotāciju periodā Apvienotā Karaliste izstājas no ES, nenoslēdzot nolīgumu ar ES, kas konkrēti paredz, ka pieteikumu iesniedzēji no Apvienotās Karalistes joprojām var pretendēt uz dotācijām, jūs vairs nesaņemsiet ES finansējumu (iespēju robežās turpinot dalību) vai jums lūgs beigt dalību projektā.

4.   Projektu budžets un ilgums

Šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus īsteno, ievērojot šādus nosacījumus:

asignējumi, kas paredzēti 2018. gada budžeta projektā ir pieejami pēc 2018. gada budžeta pieņemšanas budžeta iestādē, bet, ja budžets netiek pieņemts, darbojas pagaidu divpadsmitdaļu sistēma,

ES likumdevējs pieņem 2018.–2020. gada daudzgadu indikatīvās programmas (DIP) bez būtiskiem grozījumiem.

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir iezīmēts 2 490,9 miljonu euro liels kopējais budžets.

Izglītība un apmācība:

2 253,2 miljoni

euro (3)

Jaunatne:

188,2 miljoni

euro

Jean Monnet:

12,1 miljoni

euro

Sports:

37,4 miljoni

euro

Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus atvēlētais kopējais budžets un tā sadalījums ir indikatīvs, un to var mainīt, ja tiek izdarīts grozījums Erasmus+ gada darba programmās. Potenciālie pretendenti ir aicināti regulāri iepazīties ar Erasmus+ gada darba programmām un to grozījumiem, kas publicēti šeit:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

attiecībā uz budžetu, kas pieejams katrai darbībai, uz kuru attiecas šis uzaicinājums.

Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un iesaistīto partneru skaits.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas pulksten 12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.

1. Pamatdarbība

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2018. gada 1. februāris

Privātpersonu mobilitāte augstākās izglītības jomā

2018. gada 1. februāris

Privātpersonu mobilitāte PIA, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomās

2018. gada 1. februāris

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2018. gada 26. aprīlis

Privātpersonu mobilitāte jaunatnes jomā

2018. gada 4. oktobris

Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas

2018. gada 15. februāris


2. Pamatdarbība

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2018. gada 1. februāris

Stratēģiskās partnerības izglītības un apmācības jomā

2018. gada 21. marts

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2018. gada 26. aprīlis

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2018. gada 4. oktobris

Zināšanu apvienības

2018. gada 28. februāris

Nozaru prasmju apvienības

2018. gada 28. februāris

Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā

2018. gada 8. februāris

Kapacitātes stiprināšana jaunatnes jomā

2018. gada 8. marts


3. Pamatdarbība

Sanāksmes, kurās piedalās jaunieši un lēmumu pieņēmēji jaunatnes jomā

2018. gada 1. februāris

2018. gada 26. aprīlis

2018. gada 4. oktobris


Jean Monnet darbības

Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts apvienībām, tīkli, projekti

2018. gada 22. februāris


Sporta darbības

Sadarbības partnerības

2018. gada 5. aprīlis

Mazas sadarbības partnerības

2018. gada 5. aprīlis

Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi

2018. gada 5. aprīlis

Sīkus norādījumus par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

6.   Pilnīga informācija

Šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus visus nosacījumus, tostarp prioritātes, var atrast programmas Erasmus+ vadlīnijās šajā interneta adresē:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_lv

Programmas Erasmus+ vadlīnijas ir šī uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa, un tajās izklāstītie dalības un finansējuma nosacījumi pilnā mērā attiecas uz šo uzaicinājumu.


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.

(2)  Jean Monnet pasākumos var piedalīties organizācijas no visas pasaules.

(3)  Šī summa ietver līdzekļus augstākās izglītības starptautiskajai dimensijai (pavisam 328 miljoni euro).


Top