Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/153/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ C 153, 29.4.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/15


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 153/10)

1.

Komisija 2016. gada 22. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā ieguldījumu fonds Pillarstone Italy SpA (Pillarstone, Itālija), ko netieši kontrolē uzņēmums KKR & Co LP (KKR, Amerikas Savienotās Valstis), Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Sirti SpA (Sirti, Itālija), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Pillarstone ir fonds, ko netieši kontrolē uzņēmums KKR. Pillarstone ir izveidots kā ieguldījumu instruments ar nolūku nodrošināt uzņēmumus ar jaunu kapitālu,

KKR ir pasaules mērogā strādājoša ieguldījumu sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus daudzās aktīvu kategorijās, tostarp privātā pašu kapitāla, enerģētikas, infrastruktūras, nekustamā īpašuma, kredītstratēģiju un riska ieguldījumu fondu jomā,

Sirti ir uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Itālijā un kurš sniedz inženiertehniskos pakalpojumus. Sirti koncentrējas uz telekomunikāciju, energosistēmu, dzelzceļa, transporta un TV apraides nozarēs izmantoto tīklu un sistēmu projektēšanu, inženieriju, izstrādi, uzturēšanu un apsaimniekošanu. Turklāt Sirti darbojas IT pakalpojumu nozarē un sniedz IT pakalpojumus telekomunikāciju, valsts iestāžu un komunālo pakalpojumu sektorā. Sirti lielākoties darbojas Itālijā, taču tas veic uzņēmējdarbību arī citās Eiropas valstīs, tostarp Zviedrijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši šajā paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.8001 – Pillarstone/Sirti uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Top