Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/347/06

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2016 – EAC/A04/2015 – Programma Erasmus+

OJ C 347, 20.10.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 347/7


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2016 – EAC/A04/2015

Programma Erasmus+

(2015/C 347/06)

1.   Ievads un mērķi

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (1), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kā arī uz Erasmus+ 2015. un 2016. gada darba programmām. Programma Erasmus+ attiecas uz laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam. Vispārīgie un konkrētie programmas Erasmus+ mērķi ir uzskaitīti regulas 4., 5., 11. un 16. pantā.

2.   Darbības

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ietver šādas programmas Erasmus+ darbības.

Pamatdarbība Nr. 1 (PD1) – personu mobilitāte mācību nolūkos

Personu mobilitāte izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

Erasmus Mundus kopīgu maģistra grādu iegūšana

Apjomīgi pasākumi Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros

Pamatdarbība Nr. 2 (PD2) – sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa

Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

Zināšanu apvienības

Nozaru prasmju apvienības

Spēju veidošana augstākās izglītības jomā

Spēju veidošana jaunatnes jomā

Pamatdarbība Nr. 3 (PD3) – atbalsts politikas reformām

Strukturēts dialogs: Jauniešu un lēmumu pieņēmēju, kuri darbojas jaunatnes jomā, tikšanās

Jean Monnet pasākumi

Jean Monnet vadītājiem

Jean Monnet moduļi

Jean Monnet izcilības centriem

Jean Monnet atbalsts apvienībām

Jean Monnet tīkli

Jean Monnet projekti

Sports

Sadarbības partnerības

Nelielas sadarbības partnerības

Bezpeļņas sporta pasākumi Eiropas līmenī

3.   Atbilstība

Jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var pieteikties finansējumam programmā Erasmus+. Turklāt jauniešu grupas, kas darbojas jaunatnes darba jomā, arī ja tas nenotiek jaunatnes organizācijas kontekstā, var pieteikties mācību mobilitātes finansējumam, kas paredzēts jauniešiem un darbiniekiem jauniešu jautājumos, kā arī stratēģiskām partnerībām jaunatnes jomā.

Programmā Erasmus+ var piedalīties turpmāk norādītās valstis (2).

Šādas programmas valstis var pilnībā piedalīties visās programmas Erasmus+ darbībās:

Eiropas Savienības 28 dalībvalstis;

EBTA/EEZ valstis: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija;

ES kandidātvalstis: Turcija un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Turklāt atsevišķās programmas Erasmus+ darbībās var piedalīties organizācijas no partnervalstīm.

Sīkāku informāciju par dalības nosacījumiem lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

4.   Projektu budžets un ilgums

Kopējais budžets, kas paredzēts šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ir lēsts EUR 1 871,1 miljonu apmērā.

Izglītība un apmācība

:

EUR 1 645,6 mlj. (3)

Jaunatne

:

EUR 186,7 mlj.

Jean Monnet

:

EUR 11,4 mlj.

Sports

:

EUR 27,4 mlj.

Kopējais budžets, kas rezervēts šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, kā arī tā sadalījums ir orientējošs, un to var mainīt, ja tiek grozīta Erasmus+ gada darba programma. Potenciālie kandidāti ir aicināti regulāri apskatīt Erasmus+ ikgadējās darba programmas un to grozījumus, kas publicēti:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm,

un iepazīties ar budžetu, kas pieejams katrā atsevišķā darbībā, uz ko attiecas šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.

Piešķirto dotāciju apjoms un projektu ilgums atšķiras atkarībā no tādiem faktoriem kā projekta veids un iesaistīto partneru skaits.

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Visi turpmāk norādītie pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas 12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.

Pamatdarbība Nr. 1

Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā

2016. gada 2. februāris

Personu mobilitāte izglītības un apmācības jomā

2016. gada 2. februāris

Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā

2016. gada 26. aprīlis

Personu mobilitātes veicināšana jaunatnes jomā

2016. gada 4. oktobris

Erasmus Mundus kopīgu maģistra grādu iegūšana

2016. gada 18. februāris

Apjomīgi pasākumi Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros

2016. gada 1. aprīlis

Pamatdarbība Nr. 2

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2016. gada 2. februāris

Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā

2016. gada 26. aprīlis

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2016. gada 4. oktobris

Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības

2016. gada 26. februāris

Spēju veidošana augstākās izglītības jomā

2016. gada 10. februāris

Spēju veidošana jaunatnes jomā

2016. gada 2. februāris

2016. gada 1. jūlijs

Pamatdarbība Nr. 3

Jauniešu un lēmumu pieņēmēju, kuri darbojas jaunatnes jomā, tikšanās

2016. gada 2. februāris

2016. gada 26. aprīlis

2016. gada 4. oktobris

Jean Monnet darbības

Katedras, moduļi, izcilības centri, atbalsts apvienībām, tīkli, projekti

2016. gada 25. februāris

Darbības sporta jomā

Sadarbības partnerības tikai saistībā ar Eiropas 2016. gada Sporta nedēļu

2016. gada 21. janvāris

Sadarbības partnerības, kam nav saistības ar Eiropas 2016. gada Sporta nedēļu

2016. gada 12. maijs

Nelielas sadarbības partnerības

2016. gada 12. maijs

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī tikai saistībā ar Eiropas 2016. gada Sporta nedēļu

2016. gada 21. janvāris

Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī, kam nav saistības ar Eiropas 2016. gada Sporta nedēļu

2016. gada 12. maijs

Sīkākas instrukcijas par pieteikumu iesniegšanu lūdzam skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās.

6.   Pilnīga informācija

Detalizēti šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosacījumi, tostarp prioritātes, ir izklāstīti programmas Erasmus+ vadlīnijās, kas atrodamas šādā interneta adresē:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm.

Programmas Erasmus+ vadlīnijas veido šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemamu daļu, un tajās izklāstītie dalības un finansēšanas nosacījumi ir pilnībā attiecināmi uz šo uzaicinājumu.


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.

(2)  Izņemot Jean Monnet pasākumus, kuriem var pieteikties organizācijas no visas pasaules.

(3)  Šī summa ietver līdzekļus augstākās izglītības starptautiskajai dimensijai (kopā EUR 276,5 miljoni).


Top