EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/071/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 71, 9.3.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/32


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 71/09

1.

Komisija 2012. gada 5. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Sortiva B.V. (“Sortiva”, Nīderlande) un Remondis Nederland B.V. (“Remondis”, Nīderlande) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumiem Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (“Sortiva P&K”, Nīderlande) un Stam Papier-Recycling B.V. (“Stam”, Nīderlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Remondis: papīra, kartona un citu atkritumu plūsmu savākšana un šķirošana,

Sortiva: nebīstamo atkritumu (piemēram, koksnes un šķembu) plūsmu šķirošana un pārstrāde,

Sortiva P&K: papīra un kartona atkritumu šķirošana,

Stam: papīra un kartona atkritumu savākšana un šķirošana, kā arī arhīvu iznīcināšana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


Top