Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/216/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 216, 22.7.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 216/32


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 216/12

1.

Komisija 2011. gada 14. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Ashland Inc (“Ashland”, ASV) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu International Specialty Products Inc (“ISP”, ASV), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Ashland: polimēru kompozītu, adhezīvu, ūdens attīrīšanas sistēmu, celulozes ēteru, eļļošanas materiālu, automašīnām paredzētu ķīmisko vielu ražošana un piegāde,

ISP: speciālo ķīmisko vielu, tostarp personīgās higiēnas līdzekļu, farmaceitisko produktu un uzturvielu, dzērienu, sadzīves preču, pārklājumu un adhezīvu, enerģētikai un lauksaimniecībai paredzētu izstrādājumu, plastmasu un riepu, ražošana un piegāde patēriņa un rūpnieciskajiem tirgiem.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


Top