EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/169/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) Dokuments attiecas uz EEZ

OV C 169, 21.7.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 169/29


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 169/10)

1.

Komisija 2007. gada 13. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 un 22. panta 3. punktā noteikto (1), saskaņā ar kuru uzņēmums Apax Partners S.A. (“Apax”, Francija) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Telenor Satellite Services AS (“TSS”, Norvēģija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Apax: ieguldījumu fonds; Apax cita starp ā pārvalda uzņēmumu France Telecom Mobile Satellite Communications (“FTMSC”, Francija), kas nodarbojas ar satelīta telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu;

TSS: satelītu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top