Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/210/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 210, 1.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 210/44


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2006/C 210/08)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 24. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi RREEF Fund II (“REOF”, ASV), kuru kontrolē Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”, Vācija), un Borletti (“Borletti”, Itālija/Apvienotā Karaliste) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu France Printemps SA (“Printemps”, Francija), iegādājoties tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

REOF: ieguldījumu fonds ar ieguldījumu portfeli nekustamajos īpašumos Eiropā, Āzijas un Klusā okeāna regionā un Amerikā,

Deutsche Bank: komercbanka, kas pasaules mērogā darbojas ieguldījumu, finanšu un ar to saistīto produktu un pakalpojumu sniegšanā,

Borletti: līdzdalība ieguldījumos jo īpaši tūrisma, viesnīcu pārvaldības, lauksaimniecības un nekustamā īpašuma jomā,

Printemps: nepārtikas produktu mazumtirdzniecība un sporta preču veikali Francijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


Top