EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/03

Lepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 172, 25.7.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/5


Lepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2006/C 172/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 13. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi Fogeca Multiauto S.A. (“Fogeca”, Portugāle) un Mapfre Mutualidad de Seguros (“Mapfre”, Spānija) Padomes regulas 3. panta 1.punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār kopuzņēmumu (“JV”, Spānija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā uzņēmumā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Fogeca: transporta līdzekļu montāža, automašīnu detaļu ražošana, transporta līdzekļu un rezerves daļu mazumtirdzniecība;

Mapfre: apdrošināšana, finanšu pakalpojumi;

JV: automašīnu mazumtirdzniecība un garantijas apkalpošana, transporta līdzekļu apdrošināšana, īpašumu pārvaldīšana Spānijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā norādītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


Top