EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0502

Lieta T-502/23: Prasība, kas celta 2023. gada 15. augustā – HX/Padome

OV C 338, 25.9.2023, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/44


Prasība, kas celta 2023. gada 15. augustā – HX/Padome

(Lieta T-502/23)

(2023/C 338/57)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: HX (pārstāvis: St. Koev, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt, ka prasība kopumā ir pieņemama un pamatota, kā arī atzīt, ka visi tajā norādītie prasības pamati ir pamatoti;

atzīt, ka apstrīdētie tiesību akti var tikt daļēji atzīti par spēkā neesošiem;

atcelt Padomes 2023. gada 25. maija lēmumu (KĀDP) par grozījumiem lēmumā 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1), ciktāl tas attiecas uz prasītāju;

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2023/1027 (2023. gada 25. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (2), ciktāl tā attiecas uz prasītāju;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt visus prasītāja tiesāšanās izdevumus, visus izdevumus, honorārus utt. saistībā ar viņa advokāta pārstāvību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza septiņus pamatus.

1.

Pirmais prasības pamats: tiesību uz aizstāvību un tiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu nopietns pārkāpums.

2.

Otrais prasības pamats: Padomes pienākuma norādīt pamatojumu neievērošana.

3.

Trešais prasības pamats: tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pārkāpums.

4.

Ceturtais prasības pamats: Padomes kļūda vērtējumā.

5.

Piektais prasības pamats: tiesību uz īpašumu, samērīguma principa un darījumdarbības brīvības neievērošana.

6.

Sestais prasības pamats: tiesību uz normāliem dzīves apstākļiem pārkāpums.

7.

Septītais prasības pamats: tiesību uz labu reputāciju nopietns pārkāpums.


(1)   OV 2023, L 139, 49. lpp.

(2)   OV 2023, L 139, 1. lpp.


Top