EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0610

Lieta C-610/23, Al Nasiria: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 3. oktobrī iesniedza Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grieķija) – FO/Ministro dell’immigrazione e dell’asilo

OV C, C/2024/625, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija C


C/2024/625

15.1.2024

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2023. gada 3. oktobrī iesniedza Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grieķija) – FO/Ministro dell’immigrazione e dell’asilo

(Lieta C-610/23, Al Nasiria  (1))

(C/2024/625)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Pamatlietas puses

Prasītājs: FO

Atbildētājs: Ministro dell’immigrazione e dell’asilo

Prejudiciālie jautājumi

1)

Ņemot vērā Direktīvas 2013/32 (2) 46. pantā minētā tiesību aizsardzības līdzekļa nozīmīgumu, vai likumdevējs var izsecināt pieņēmumu, ka pārsūdzība ir iesniegta nepareizi un līdz ar to tā tiek noraidīta kā acīmredzami nepamatota bez lietas pilnīgas un ex nunc izskatīšanas (kas nozīmē arī brīvprātīgas izceļošanas laika posma nenoteikšanu saskaņā ar Likuma Nr. 3907/2011 22. panta 4. punktu un Direktīvas 2008/115 (3) 7. pantu) ar pamatojumu, ka prasītājs [starptautiskā aizsardzība] nav personīgi ieradies uz komisijas sēdi, kurā izskatīja lietu?

2)

a.

Ja tiktu nospriests, ka uz jautājumu ir attiecināms dalībvalstu procesuālās autonomijas princips, vai līdzvērtības principa pārbaudes kontekstā par līdzīgiem noteikumiem būtu jāuzskata tie valsts procesuālie noteikumi, ar kuriem reglamentē lietu izskatīšanu administratīvajās komisijās, kas izskata pārsūdzības saskaņā ar valsts tiesību aktiem, vai arī tie procesuālie noteikumi, ar kuriem reglamentē prasību pēc būtības (vai prasību par atcelšanu) celšanu administratīvajās tiesās?

b.

Vai noteikums par pienākumu ierasties personīgi (vai nosūtīt Likuma Nr. 4636/2019 78. panta 3. punktā minēto izziņu gadījumos, kad tas ir paredzēts) ir saderīgs ar Savienības tiesībās paredzēto efektivitātes principu un it īpaši ar tiesību uz efektīvu tiesisko aizsardzību efektīvu izmantošanu? Šajā kontekstā tiek arī jautāts, vai ir būtiski, pirmkārt, ka likuma Nr. 4636/2019 97. panta 2. punktā minēto pārsūdzības tiesību nepareizas izmantošanas pieņēmums atbilst kopīgās pieredzes atziņām un, otrkārt, ka starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanas (pirmajā instancē) kontekstā tāda pati rīcība rada pieņēmumu par pieteikuma atsaukšanu klusējot un nevis izraisa tā noraidīšanu kā acīmredzami nepamatotu?


(1)  Šīs lietas nosaukums ir izdomāts. Tas neatbilst neviena lietas dalībnieka reālajam personvārdam vai nosaukumam.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV 2013, L 180, 60. lpp.)

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV 2008, L 348, 98. lpp.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

ISSN 1977-0952 (electronic edition)


Top