EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0512

Lieta C-512/23: Prasība, kas celta 2023. gada 8. augustā – Polijas Republika/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

OV C 338, 25.9.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 338/14


Prasība, kas celta 2023. gada 8. augustā – Polijas Republika/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-512/23)

(2023/C 338/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvis: B. Majczyna)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 (2023. gada 10. maijs), ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (1), kopumā;

piespriest Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Polija attiecībā uz apstrīdēto regulu 2023/956 izvirza pamatu par LESD 192. panta 2. punkta pirmās daļas a) punkta pārkāpumu tādēļ, ka minētā regula kļūdaini esot balstīta uz LESD 192. panta 1. punktu, lai gan tajā paredzētie pasākumi oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (turpmāk tekstā – “OIM”) izveidošanai galvenokārt ir fiskāli noteikumi.

Apstrīdētajā regulā esot ieviesti nodokļu noteikumi un katrā ziņā – fiskāli noteikumi. Gan noteikumu, ar ko ievieš OIM mehānismu, mērķis, gan to būtība tātad galvenokārt esot fiskāli. Apstrīdētās regulas noteikumos esot ieviesta jauna valsts nodeva un noteikti visi tās iekasēšanas nosacījumi. OIM fiskālā funkcija prevalējot pār šī pasākuma vides aizsardzības funkciju. Turklāt – atšķirībā no Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) – OIM neesot uz tirgu balstīts pasākums, un tādēļ neesot izpildīti Tiesas judikatūrā paredzētie nosacījumi, kas neļauj atzīt pasākumu, kas ir ES ETS sistēmas elements, par fiskālu pasākumu.


(1)   OV 2023, L 130, 52. lpp.


Top