EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0526

Lieta T-526/21: Prasība, kas celta 2021. gada 27. augustā – Gutseriev/Padome

OJ C 422, 18.10.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 422/27


Prasība, kas celta 2021. gada 27. augustā – Gutseriev/Padome

(Lieta T-526/21)

(2021/C 422/36)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Maskava, Krievija) (pārstāvji: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, un D. Anderson, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt (i) Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2021/1002 (2021. gada 21. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV 2021, L 219, 70. lpp.), un (ii) Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2021/997 (2021. gada 21. jūnijs), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV 2021, L 219, 3. lpp.), ciktāl tie skar prasītāju (kopā saukti – “apstrīdētie akti”);

atzīt, ka Padomes Lēmuma 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) 4. panta 1. punkts (ar grozījumiem) un Padomes Regulas (EK) 765/2006 (2006. gada 18. maijs) (ar grozījumiem) 2. panta 5. punkts, ciktāl tie attiecas uz prasītāju, nav piemērojami to prettiesiskuma dēļ, un līdz ar to atcelt apstrīdētos aktus, ciktāl tie attiecas uz prasītāju.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, uzskatot, ka ir izpildīts kritērijs prasītāja iekļaušanai ierobežojošajos pasākumos.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītāja pamattiesības, tostarp tiesības uz privāto dzīvi, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un nav ievērojusi darījumdarbības brīvību.

3.

Trešais pamats ir par prettiesiskumu, ja Padomes Lēmuma 2012/642 4. panta 1. punktā un Padomes Regulas Nr. 765/2006 2. panta 5. punktā paredzētais noteikšanas kritērijs ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz jebkāda veida atbalstu vai jebkāda veida labumu.


Top