EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0278

Lieta C-278/20: Prasība, kas celta 2020. gada 24. jūnijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

OJ C 271, 17.8.2020, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/31


Prasība, kas celta 2020. gada 24. jūnijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-278/20)

(2020/C 271/40)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: I. Martínez del Peral, J. Baquero Cruz, P.J.O. Van Nuffel)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasījumi

atzīt, ka, pieņemot un atstājot spēkā Likuma 40/2015 32. panta 3.–6. punktu un 34. panta 1. punkta otro daļu un Likuma 39/2015 67. panta 1. punkta trešo daļu, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai izriet no efektivitātes un līdzvērtības principiem, kuri ierobežo dalībvalstu autonomiju tad, kad tās nosaka materiāltiesiskos un formas nosacījumus savai atbildībai par kaitējumu, kas privātpersonām nodarīts Savienības tiesību pārkāpuma rezultātā;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība par valsts pienākumu neizpildi, kas iesniegta saskaņā ar LESD 258. pantu, attiecas uz Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público [2015. gada 1. oktobra Likums 40/2015 par publiskā sektora tiesisko regulējumu] 32. panta 3.–6. punktu un 34. panta 1. punkta otro daļu un Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [2015. gada 1. oktobra Likums 39/2015 par publiskās pārvaldes iestāžu vienoto administratīvo procesu] 67. panta 1. punkta trešo daļu.

Ar apstrīdētajām tiesību normām tiesiskais regulējums par likumdevējas valsts atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu tika pielāgots regulējumam par likumdevēja darbību rezultātā izdarīto Spānijas Konstitūcijas pārkāpumu, papildinot šo regulējumu ar vairākiem materiāltiesiskiem nosacījumiem.

Abu šo regulējumu un no tiem izrietošo procesuālo prasību pielīdzināšanas rezultāts ir tāds, ka panākt Spānijas likumdevēja izdarīto Savienības tiesību pārkāpumu rezultātā pienākošos atlīdzinājumu ir kļuvis neiespējami vai pārmērīgi grūti; tas savukārt ir pretrunā efektivitātes principam.

Turklāt Savienības tiesību pārkāpuma gadījumā paredzētie papildu materiāltiesiskie nosacījumi ir pretrunā līdzvērtības principam, jo atlīdzinājums par kaitējumu, kas radies, Spānijas likumdevējam pārkāpjot šīs tiesības, ir pakārtots nosacījumiem, kas ir mazāk labvēlīgi nekā nosacījumi, kas ir piemērojami gadījumā, ja kaitējums ir nodarīts Spānijas Konstitūcijas pārkāpuma rezultātā.


Top