EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CB0287

Lieta C-287/20: Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 10. janvāra rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – EL un CP/Ryanair DAC (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 5. panta 3. punkts – Kopīgi noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – Lidmašīnas salona apkalpes personāla un pilotu streiks – “Iekšēji” un “ārēji” apstākļi apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbības kontekstā – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 12. un 28. pants – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. un 28. pants – Darbinieku pulcēšanās un biedrošanās brīvības un gaisa pārvadātāja tiesību uz sarunām par koplīgumu ierobežojumu neesamība)

OV C 207, 23.5.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 207/7


Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 10. janvāra rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – EL un CP/Ryanair DAC

(Lieta C-287/20) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Gaisa transports - Regula (EK) Nr. 261/2004 - 5. panta 3. punkts - Kopīgi noteikumi par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos - Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma - Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” - Lidmašīnas salona apkalpes personāla un pilotu streiks - “Iekšēji” un “ārēji” apstākļi apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbības kontekstā - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 12. un 28. pants - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. un 28. pants - Darbinieku pulcēšanās un biedrošanās brīvības un gaisa pārvadātāja tiesību uz sarunām par koplīgumu ierobežojumu neesamība)

(2022/C 207/09)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāji: EL, CP

Atbildētāja: Ryanair DAC

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pēc arodbiedrības aicinājuma rīkots apkalpojošā gaisa pārvadātāja lidmašīnas salona apkalpes personāla un pilotu streiks, ar ko paredzēts panākt šo darbinieku prasību izpildi, neietilpst jēdzienā “ārkārtēji apstākļi” šīs normas izpratnē, un šajā ziņā nav nozīmīgi tas, ka pirms streika notika sarunas ar darbinieku pārstāvjiem.


(1)  OV C 279, 24.8.2020.


Top