EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0286

Lieta T-286/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. maijā — Azarov/Padome

OJ C 213, 24.6.2019, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 213/78


Prasība, kas celta 2019. gada 3. maijā — Azarov/Padome

(Lieta T-286/19)

(2019/C 213/74)

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mykola Yanovych Azarov (Kijeva, Ukraina) (pārstāvji: G. Lansky un A. Egger, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

piemērojot LESD 263. pantu, atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/354 (2019. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2019, L 64, 7. lpp.), kā arī Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/352 (2019. gada 4. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2019, L 64, 1. lpp.), ciktāl šie akti attiecas uz prasītāju;

atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 64. pantam noteikt atsevišķus procesa organizatoriskos pasākumus un it īpaši

a)

uzdot Padomei iesniegt dokumentus par tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību ievērošanas pārbaudi, kā arī dokumentus par pārmetumu pamatotības pārbaudi;

b)

uzdot EĀDD iesniegt dokumentus par tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību ievērošanas pārbaudi, kā arī dokumentus par pārmetumu pamatotības pārbaudi; kā arī

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 87. panta 2. punktam.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai tiek izvirzīts viens pamats, ar ko tiek apgalvots, ka apstrīdētajos tiesību aktos ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

Prasītājs vispirms apgalvo, ka atbildētāja nav izpildījusi savus formālos pārbaudes pienākumus, it īpaši attiecībā uz patstāvīgu pārbaudi, piekritības pārbaudi un tiesību uz aizstāvību, kā arī tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā ievērošanu. Šajā ziņā atbildētāja neesot izpildījusi prasības, ko Tiesa ir izvirzījusi 2018. gada 19. decembra spriedumā Azarov/Padome (C-530/17 P, EU:C:2018:1031).

Papildus tam prasītājs apgalvo, ka atbildētāja nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu, jo tā nav pārbaudījusi, vai pret prasītāju izvirzītie pārmetumi ir pamatoti.


Top