EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0658

Lieta C-658/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. septembrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

OV C 357, 21.10.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 357/27


Prasība, kas celta 2019. gada 4. septembrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-658/19)

(2019/C 357/34)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Nardi, G. von Rintelen un S. Pardo Quintillán)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, līdz 2018. gada 6. maijam nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (1), vai katrā ziņā nedarot šos aktus zināmus Komisijai, Spānijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 63. panta 1. punkta prasības;

pamatojoties uz LESD 260. panta 3. punktu, uzlikt Spānijas Karalistei kavējuma naudu 89 548,20 EUR dienā no tā sprieduma pasludināšanas dienas, ar kuru tiks atzīta pienākuma pieņemt normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/680, vai katrā ziņā tos darīt zināmus Komisijai neizpilde, un likt šo summu iemaksāt Komisijas norādītajā naudas kontā;

pamatojoties uz LESD 260. panta 3. punktu, uzlikt Spānijas Karalistei vienotas likmes summu, kas atbilst 21 321,00 EUR dienā, kas pareizināta ar pārkāpuma turpināšanās dienu skaitu, ja šī summa pārsniedz minimālo vienotas likmes summu 5 290 000 EUR, un likt šo summu iemaksāt Komisijas norādītajā naudas kontā;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Atbilstoši Direktīvas 2016/680 63. panta 1. punktam dalībvalstīm līdz 2018. gada 6. maijam bija jāpieņem un jāpublicē normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un šo noteikumu teksts tūlīt jādara zināms Komisijai.

Komisija nav tikusi informēta par kāda no prasītajiem transponēšanas pasākumiem noteikšanu un stāšanos spēkā, kā arī nav saņēmusi nekādus citus datus par to, ka Direktīva būtu tikusi transponēta.

Līdz ar to Spānijas Karaliste vairāk kā gadu pēc transponēšanas termiņa beigām nav transponējusi Direktīvu (ES) 2016/680.


(1)  OV 2016, L 119, 89. lpp.


Top