EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0033

Lieta C-33/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. janvārī — Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

OJ C 122, 1.4.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 122/12


Prasība, kas celta 2019. gada 18. janvārī — Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-33/19)

(2019/C 122/14)

Tiesvedības valoda — bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: Cv. Georgieva-Kecsmar un J. Hottiaux)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

konstatēt, ka Bulgārija nav izpildījusi Direktīvas 2004/49/EK (1) 21. pantā paredzētos pienākumus:

nenodrošinot izmeklēšanas iestādes neatkarību no infrastruktūras pārvaldītāja, Bulgārija nav izpildījusi Direktīvas 2004/49/EK 21. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

nenodrošinot pietiekamus līdzekļus izmeklēšanas iestādei, lai tā savus uzdevumus pildītu neatkarīgi, Bulgārija nav izpildījusi Direktīvas 2004/49/EK 21. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.

Saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 21. pantu dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka 19. pantā minētās avārijas un starpgadījumus izmeklē organizācija, kas darbojas pastāvīgi un kurā ir vismaz viens izmeklētājs, kas, notiekot avārijai vai starpgadījumam, spēj veikt atbildīgā izmeklētāja funkcijas. Šai iestādei organizatoriski, juridiski un lēmumu pieņemšanā ir jābūt neatkarīgai no infrastruktūras pārvaldītājiem, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, par maksas iekasēšanu atbildīgām iestādēm, par infrastruktūras jaudas iedalīšanu atbildīgām iestādēm un pilnvarotās iestādes, un visām tādām personām, kuru intereses var būt pretrunā ar izmeklēšanas iestādei uzticētajiem uzdevumiem. Bez tam tā darbojas neatkarīgi no drošības iestādes un neatkarīgi no dzelzceļu regulatoriem.

2.

Prasības pieteikumā Komisija norāda, ka Transporta ministrijas ietvaros izveidotā specializētā iestāde avāriju un starpgadījumu izmeklēšanai neesot neatkarīga no infrastruktūras pārvaldītāja, valsts dzelzceļa infrastruktūras sabiedrības. Konkrētāk, šai iestādei esot raksturīgs organizatoriskās neatkarības, kā arī lēmumu pieņemšanas autonomijas trūkums. Šajā izpratnē Bulgārijas Republika neesot ievērojusi Direktīvas 2004/49/EK 21. panta 1. punkta noteikumus.

3.

Komisija prasības pieteikumā arī uzsver, ka Bulgārijas Republikas tiesiskais regulējums nenodrošinot piekļuvi pietiekamiem līdzekļiem, lai izmeklēšanas iestāde varētu veikt savus uzvedumus Direktīvas 2004/49/EK 21. panta 2. punkta izpratnē.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV 2004, L 164, 44. lpp.).


Top