EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0568

Lieta C-568/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. septembrī Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-643/13 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Komisija

OJ C 16, 14.1.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 16/29


Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. septembrīRogesa Roheisengesellschaft Saar mbH iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-643/13 Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Komisija

(Lieta C-568/18 P)

(2019/C 16/36)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (pārstāvji: S. Altenschmidt un D. Jacob, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2018. gada 11. jūlija spriedumu lietā T-643/13;

atcelt Komisijas 2013. gada 15. septembra lēmumu Nr. GestDem 2013/1504;

pakārtoti, atcelt Vispārējās tiesas spriedumu un nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda šādus pamatus.

1.

Vispārējā tiesa neesot ievērojusi Regulas (EK) Nr. 1367/2006 (1) prasības par piekļuves vides informācijai atteikšanu. Tā esot pārāk plaši interpretējusi noraidījuma pamatu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2) 4. panta 2. punktā kopsakarā ar Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. panta 1. punktu, ņemot vērā Orhūsas konvencijas noteikumus. Vispārējā tiesa esot kļūdaini pamatojusies uz premisu, ka informācija par rūpnīcas CO2 efektivitāti ir konfidenciāla komercinformācija.

2.

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 1367/2006 6. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktu, jo neatzina, ka pastāv vides informācija par emisijām.

3.

Vispārējā tiesa neesot arī pietiekami ņēmusi vērā apelācijas sūdzības iesniedzējas norādītās seviškās sabiedrības intereses par piekļuvi attiecīgajai vides informācijai.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties [vērsties] tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV 2006, L 264, 13. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).


Top