EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0369

Lieta C-369/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Robežas, patvērums un imigrācija – Bēgļa statuss vai alternatīvās aizsardzības statuss – Direktīva 2011/95/ES – 17. pants – Izslēgšana no alternatīvās aizsardzības statusa – Pamati – Notiesāšana par smagu noziegumu – Smaguma noteikšana, pamatojoties uz sodu, kāds paredzēts saskaņā ar valsts tiesībām – Pieļaujamība – Individuāla vērtējuma nepieciešamība)

OJ C 408, 12.11.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 408/25


Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Lieta C-369/17) (1)

((Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa - Robežas, patvērums un imigrācija - Bēgļa statuss vai alternatīvās aizsardzības statuss - Direktīva 2011/95/ES - 17. pants - Izslēgšana no alternatīvās aizsardzības statusa - Pamati - Notiesāšana par smagu noziegumu - Smaguma noteikšana, pamatojoties uz sodu, kāds paredzēts saskaņā ar valsts tiesībām - Pieļaujamība - Individuāla vērtējuma nepieciešamība))

(2018/C 408/32)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: Shajin Ahmed

Atbildētājs: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu 17. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj dalībvalsts tiesību aktus, atbilstoši kuriem tiek uzskatīts, ka alternatīvās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs ir “izdarījis smagu noziegumu” šīs normas izpratnē, kas var liegt viņam saņemt šo aizsardzību, pamatojoties vienīgi uz sodu, kāds saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesībām ir paredzēts par attiecīgo noziegumu. Valsts kompetentajai iestādei vai tiesai, kas lemj par alternatīvās aizsardzības pieteikumu, ir jāizvērtē attiecīgā pārkāpuma smagums, veicot pilnīgu pārbaudi attiecībā uz visiem apstākļiem konkrētajā gadījumā.


(1)  OV C 293, 4.9.2017.


Top