Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0690

Lieta T-690/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. septembrī – Enrico Colombo un Giacomo Corinti/Komisija

OJ C 22, 23.1.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/37


Prasība, kas celta 2016. gada 28. septembrī – Enrico Colombo un Giacomo Corinti/Komisija

(Lieta T-690/16)

(2017/C 022/52)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Itālija), Giacomo Corinti (Ispra, Itālija) (pārstāvji – R. Colombo un G. Turri, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumu (kura pamatdati un saturs nav norādīti) par publiska līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurš ir paziņots ar 2016. gada 20. jūlija dienesta ziņojumu Ref. Ares (2016) 371182 un ar kuru iepirkuma procedūrā JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC saistībā ar ietvarlīgumu par ūdensvadu un apkures/dzesēšanas apakšcentrāļu būvniecības un tehniskās apkopes darbiem Kopīgā pētniecības centra Ispras objektā Eiropas Komisija, rīkodamās tās Kopīgā pētniecības centra Ispras objekta apsaimniekošanas struktūrvienības personā, ir izvēlējusies izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu;

atcelt 2016. gada 20. jūlija dienesta ziņojumu Ref. Ares (2016) 371182, kurā Eiropas Komisija, rīkodamās tās Kopīgā pētniecības centra Ispras objekta apsaimniekošanas struktūrvienības personā, paziņoja par iepirkuma procedūras iznākumu;

atcelt iepirkuma procedūras 2016. gada 13. marta un 2016. gada 28. jūnija protokolus;

galvenokārt – piespriest atlīdzināt kaitējumu ar konkrētu izpildījumu natūrā, tostarp atzīstot par neesošu vai spēkā neesošu vai atceļot Komisijas ar izraudzīto pretendentu 2016. gada 19. augustā noslēgto līgumu (kura pamatdati un saturs nav norādīti), tā rezultātā aizstājot šo līdzēju;

pakārtoti –piespriest atlīdzināt kaitējumu EUR 500 000,00 apmērā vai arī kādā Vispārējās tiesas par taisnīgu atzītā no šā apmēra atšķirīgā (lielākā vai mazākā) apmērā, šai summai pieskaitot procentus un attiecībā uz to veicot naudas vērtības pārvērtējuma rezultātā samaksas brīdī veicamās korekcijas.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji kā apstrīdēšanas pamatus norāda, ka esot pārkāpti Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV 2012, L 298, 1. lpp.) 105. un 107. pants, esot pārkāpts attiecīgo iepirkumu reglamentējošais lex specialis, esot pārkāpti vienlīdzīgu iespēju un lietas taisnīgas izskatīšanas principi, kā arī šajā gadījumā esot notikusi pilnvaru nepareiza izmantošana.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka izraudzītā pretendenta iesniegtais piedāvājums būtu bijis jāizslēdz tāpēc, ka tas neatbilst lex specialis noteiktajām tiesībspējas un tehniskās jaudas prasībām.


Top