Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0577

Lieta C-577/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Vācijas Federatīvā Republika

OJ C 63, 27.2.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 63/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-577/16)

(2017/C 063/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK (1), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, 1. pants, lasot to kopā ar I pielikumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka polimēru un it īpaši polimēra polikarbonāta ražošana iekārtās ar ražošanas jaudu virs 100 tonnām dienā ir uzskatāma par tajā minēto organisko ķīmisko vielu lielapjoma ražošanas krekinga, reforminga, daļējas vai pilnīgas oksidēšanas vai līdzīgos procesos darbību?

2.

Ja uz 1) jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši: vai šādas iekārtas operatoram no Direktīvas 2003/78/EK un Komisijas Lēmuma 2011/278/ES (2) tiesību normu tiešas piemērošanas izriet tiesības uz bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu, ja bezmaksas emisijas kvotu piešķiršana saskaņā ar valsts tiesību aktiem nav iespējama tikai tādēļ, ka attiecīgā dalībvalsts uz polimēru ražošanas iekārtas nav ietvērusi valsts likuma, ar kuru ir tikusi transponēta Direktīva 2003/78/EK, piemērošanas jomā un šīs iekārtas tikai tādēļ nav daļa no emisijas kvotu tirdzniecības?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, OV L 275, 32. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK, OV L 130, 1. lpp.


Top