Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0542

Lieta C-542/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. oktobrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag u.c./Ingvar Mattsson mantinieki, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

OJ C 14, 16.1.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. oktobrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag u.c./Ingvar Mattsson mantinieki, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Lieta C-542/16)

(2017/C 014/31)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītāji: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Tommy Jönsson mantinieki, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Leif Göran Erik Nilsson mantinieki

Atbildētāji: Ingvar Mattsson mantinieki, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Prejudiciālie jautājumi

1)

a)

Vai IMD direktīva (1) attiecas uz darbību, kur apdrošināšanas starpniekam nav bijis nodoms noslēgt konkrētu apdrošināšanas līgumu? Vai kāda nozīme ir tam, ka šāds nodoms nav bijis pirms darbība tika uzsākta, vai ir radies tikai pēc tam?

b)

Vai situācijā, kura aprakstīta jautājumā 1 a), kāda nozīme ir tam, ka starpnieks papildu fiktīvai darbībai ir nodarbojies ar faktisku apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanu?

c)

Vai arī situācijā, kura aprakstīta jautājumā 1 a), kāda nozīme ir tam, ka klientam prima facie bija licies, ka runa ir par sagatavojošiem darbiem apdrošināšanas līguma noslēgšanai? Vai kāda nozīme ir klienta uzskatam – pamatotam vai nepamatotam –, par to, ka tā ir bijusi apdrošināšanas starpniecība?

2)

a)

Vai ar IMD direktīvu ir regulētas tādas konsultācijas – ekonomiska vai cita rakstura –, kuras tiek sniegtas saistībā ar apdrošināšanas starpniecību, bet kuras kā tādas neattiecas uz konkrēta apdrošināšanas līguma noslēgšanu vai paturēšanu spēkā? Kas šajā saistībā it īpaši ir spēkā attiecībā uz konsultācijām par kapitālieguldījumu dzīvības apdrošināšanas kontekstā?

b)

Vai 2 a) jautājumā minētās konsultācijas, kas pēc definīcijas saskaņā ar ir ieguldījumu konsultācijas, arī vai tai vietā regulē šīs direktīvas noteikumi? Ja uz šādām konsultācijām arī attiecas MiFID direktīva (2), vai tādā gadījumā kāds tiesiskais regulējums salīdzinājumā ar citu ir jāpiemēro vispirms?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 9. decembra Direktīva 2002/92/EK par apdrošināšanas starpniecību (OV L 9, 3. lpp.).

(2)  2004. gada 21. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 1. lpp.)


Top