Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0328

Lieta C-328/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. jūnijā – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

OJ C 402, 31.10.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 402/13


Prasība, kas celta 2016. gada 1. jūnijā – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-328/16)

(2016/C 402/16)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – G. Zavvos un E. Manhaeve)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, neveicot visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Tiesas 2004. gada 24. jūnija spriedumu lietā C-119/02 (1) Komisija/Grieķija, Grieķijas Republika nav izpildījusi LESD 260. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Grieķijas Republikai samaksāt Komisijai pieprasīto naudas sodu EUR 34 974 apmērā par katru kavējuma dienu lietā C-119/02 pasludinātā sprieduma izpildē, sākot no sprieduma šobrīd izskatāmajā lietā pasludināšanas dienas līdz lietā C-119/02 pasludinātā sprieduma izpildei;

piespriest Grieķijas Republikai samaksāt Komisijai naudas sodu EUR 3828 apmērā par katru dienu, sākot no sprieduma lietā C-119/02 pasludināšanas dienas līdz sprieduma šobrīd izskatāmajā lietā pasludināšanas dienai vai līdz sprieduma lietā C-119/02 izpildei, ja tā notiek agrāk;

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.

2004. gada 24. jūnija spriedumā lietā C-119/02 Komisija/Grieķija Tiesa atzina:

“nepieņemot nepieciešamos pasākumus, nolūkā izveidot kanalizācijas sistēmu komunālajiem notekūdeņiem Thriasio Pedio reģionā un nenodrošinot stingrāku attīrīšanu nekā otrreizējo attīrīšanu komunālajiem notekūdeņiem minētajā reģionā pirms tie tiek novadīti jūtīgajā zonā Éleusis līcī, Grieķijas Republika nav izpildījusi tai ar Direktīvas 91/271/EEK, ko groza Direktīva 98/15/EK, 3. panta 1. punktu un 5. panta 2. punktu uzliktos pienākumus.”

2.

Grieķijas Republikai bija jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka komunālie notekūdeņi no Thriasio Pedio reģiona (kas aptver Eleusi, Aspropyrgos, Magoula un Mandra apdzīvotās vietas) pirms to novadīšanas jūtīgajā zonā Éleusis līcī tiek savākti un attīrīti atbilstoši Direktīvas 91/271/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/15/EK, 3. panta 1. punkta otrajai daļai un 5. panta 2. punktam. Komunālo notekūdeņu no Thriasio Pedio reģiona savākšanas un attīrīšanas sistēma bija jāievieš līdz 1998. gada 31. decembrim. Turklāt līdz šim datumam komunālie notekūdeņi pirms to novadīšanas jūtīgajās zonās bija jāpakļauj stingrākai attīrīšanai nekā otrreizējā attīrīšana (“terciārā apstrāde”).

3.

Grieķijas Republikai bija jānodrošina visu komunālo notekūdeņu no Thriasio Pedio reģiona savākšana un attīrīšana, to pakļaušana stingrākai attīrīšanai nekā otrreizējā attīrīšana un jāpierāda komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības atbilstība direktīvas prasībām.

4.

Tiesas spriedums bija jāizpilda, īstenojot vairākus projektus:

komunālo notekūdeņu attīrīšanas centra (turpmāk tekstā – “CTEUR”) izveide;

“galveno” kanalizācijas cauruļvadu (komunālo notekūdeņu tīklam) vai “pamattīkla” izbūve;

notekūdeņu cauruļvadu (komunālo notekūdeņu tīklam) vai “sekundārā tīkla” izbūve;

dažādu reģiona (Aspropyrgos, Eleusi, Mandra un Magoula pilsētas) iedzīvotāju/rūpniecības uzņēmumu pievienošana komunālo notekūdeņu tīklam vai “terciārajam tīklam”.

5.

Grieķijas kompetentās iestādes informēja Komisiju, ka lielāko daļu no kopējā projekta ir plānots pabeigt līdz 2010. gada beigām. Pamattīkla izbūve esot būvniecības stadijā, sekundārā tīkla izbūve esot pabeigta par 45 % un terciārā tīkla izbūve esot būvniecības stadijā. Iestādes apgalvoja, ka CTEUR varētu savākt komunālos notekūdeņus no visiem reģiona iedzīvotājiem pirms 2010. gada beigām. Attiecībā uz galveno tīklu tas varētu nosegt 100 % no Aspropyrgos, Mandra un Magoula pilsētas un 2/3 no Eleusi pilsētas iedzīvotājiem (kopā aptuveni 90 % no šīm četrām pilsētām). Atlikusī iedzīvotāju daļa varētu tikt aptverta līdz 2001. gada 30. aprīlim.

6.

Komisija šajā ziņā secināja, ka 2011. gada 18. jūlijā Tiesas spriedums vēl nebija pilnībā izpildīts.

7.

Grieķijas iestādes savā 2012. gada 27. novembra atbildē informēja Komisiju, ka CTEUR darbojas kopš 2012. gada 27. jūlija, bet sekundārais un terciārais tīkls vēl nav ticis pabeigts (tā izbūves pabeigšana ir paredzēta 2013. gada marta beigās). Attiecībā uz sekundāro tīklu tas esot tikpat kā pabeigts, izņemot Eleusi pilsētas daļu (“Kato Eleusi”), kur darbi ir aizkavējušies arheoloģisko atklājumu dēļ. Tāpat tika norādīts, ka CTEUR šobrīd savāc un attīra 24 % no Thriasio Pedio aglomerācijas komunālajiem notekūdeņiem. Iestādes arī nosūtīja pierādījumus (savākto komunālo notekūdeņu terciārā apstrāde) par to, ka iekārtas darbība ir atbilstoša.

8.

Komisija uzskata, ka, neraugoties uz 12 gadu laikposmu kopš attiecīgā sprieduma pasludināšanas, Grieķijas Republika vēl joprojām nav pilnībā izpildījusi šo spriedumu. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir tikušas pabeigtas un uzsākušas darbību no 2012. gada 27. jūlija, tādējādi ļaujot veikt attīrīšanu no slāpekļa, tomēr Komisija uzsver, ka šobrīd tiek savākta un attīrīta tikai ļoti neliela daļa (28 %) no Thriasio Pedio reģiona komunālajiem notekūdeņiem.

9.

Tāpat Komisija nav saņēmusi no kompetentajām iestādēm nekādu laika grafiku ar ticamiem datiem, kas ļautu noteikt, kad varētu tikt sagaidīts faktisks progress. Komisija arī uzsver, ka dažādie termiņi, kurus Grieķijas iestādes vairākkārt ir darījušas zināmus Komisijai, nekad nav tikuši ievēroti. Papildus terciārajam tīklam, kurš savieno dažādas reģiona apdzīvotās vietas un rūpniecības uzņēmumus, otrreizējais tīkls (lielo cauruļvadu izbūve) arī nav ticis pabeigts, jo ir tikusi izslēgta Eleusi pilsētas Kato Eleusi daļa.

10.

Komisija norāda, ka, izņemot Grieķijas iestāžu 2012. gada 27. novembra atbildi, tā nav saņēmusi nekādus statistikas datus, kas pierādītu, ka savāktie komunālie notekūdeņi ir tikuši pakļauti stingrākai attīrīšanai nekā otrreizējā attīrīšana. Attiecīgajā atbildē esot ietverti šādi dati, tomēr tie attiecoties tikai uz vienu četru mēnešu laikposmu, jo iekārta ir uzsākusi darbību 2012. gada 27. jūlijā. Katrā ziņā, lai varētu pierādīt atbilstošu savākto notekūdeņu attīrīšanu, Grieķijas iestādēm ir jāpierāda, ka attīrīšanas iekārtas darbība ir bijusi atbilstoša 12 mēnešus ilgu laikposmu, reģistrējot tādu bioķīmisko skābekļa patēriņa (BSP5) un ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) samazinājuma īpatsvaru, kas atbilst direktīvas prasībām saistībā ar otrreizējo attīrīšanu, un saistībā ar terciāro attīrīšanu – pietiekamu slāpekļa samazinājuma īpatsvaru, kas atbilst direktīvas I pielikuma 2. tabulai. Kamēr šādu datu nav, Komisija nevar pārbaudīt, vai šobrīd savāktie komunālie notekūdeņi beidzot tiek pakļauti stingrākai attīrīšanai nekā otrreizējā attīrīšana, kā tas ir prasīts direktīvas 4. pantā.


(1)  EU:C:2004:385.


Top