Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0158

Lieta C-158/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 20. decembra spriedums (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 4. klauzula — Nediskriminācijas princips — “Darba nosacījumu” jēdziens — Īpaša atvaļinājuma administratīvā statusa piešķiršana — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru ierēdņu ievēlēšanas publiskos amatos gadījumā īpaša atvaļinājuma piešķiršana ir paredzēta vienīgi pastāvīgiem ierēdņiem, neattiecinot to uz pagaidu ierēdņiem)

OJ C 72, 26.2.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 72/8


Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 20. decembra spriedums (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Lieta C-158/16) (1)

((Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Sociālā politika - Direktīva 1999/70/EK - UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku - 4. klauzula - Nediskriminācijas princips - “Darba nosacījumu” jēdziens - Īpaša atvaļinājuma administratīvā statusa piešķiršana - Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru ierēdņu ievēlēšanas publiskos amatos gadījumā īpaša atvaļinājuma piešķiršana ir paredzēta vienīgi pastāvīgiem ierēdņiem, neattiecinot to uz pagaidu ierēdņiem))

(2018/C 072/10)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo /Margarita Isabel Vega González

Pamatlietas puses

Prasītāja: Margarita Isabel Vega González

Atbildētāja: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Rezolutīvā daļa:

1)

Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas noslēgts 1999. gada 18. martā un pievienots pielikumā Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvai 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK par darbu uz noteiktu laiku, 4. klauzulas 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā jēdziens “darba nosacījumi” ietver arī darba ņēmēja, kas tiek ievēlēts parlamentāro pienākumu izpildei, tiesības uz valsts tiesību aktos paredzēto īpašu atvaļinājumu, kura laikā darba attiecības tiek apturētas, līdz šī parlamentārā mandāta termiņam beigām saglabājot šī darba ņēmēja amata vietu un garantējot viņa tiesības tikt ieceltam augstākā pakāpē;

2)

Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas pievienots pielikumā Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvai 1999/70/EK, 4. klauzula ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā ir tāds valsts tiesību akts kā pamatlietā, saskaņā ar kuru absolūti ir izslēgta iespēja, ka uz noteiktu laiku nodarbinātam darba ņēmējam, lai viņš īstenotu politisko mandātu, tiek piešķirts īpašs atvaļinājums, kā rezultātā darba attiecības tiek apturētas līdz šī darba ņēmēja atgriešanās brīdim minētā mandāta termiņa beigās, lai gan uz nenoteiktu laiku nodarbinātajiem darba ņēmējiem šīs tiesības ir atzītas.


(1)  OV C 211, 13.06.2016.


Top