EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0284

Lieta C-284/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 10. jūnijā iesniedza Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) – Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

OJ C 279, 24.8.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 279/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 10. jūnijā iesniedza Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) – Office national de l'emploi (ONEm), M/MOffice national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Lieta C-284/15)

(2015/C 279/27)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour du travail de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītāji: Office national de l'emploi (ONEm), M

Atbildētāji: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Sociālā nodrošinājuma regulas Nr. 1408/71 (1) 67. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir pretrunā tam, ka dalībvalsts liedz summēt nodarbinātības laikposmus, kas nepieciešami, lai iegūtu tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, kura mērķis ir papildināt uz nepilnu laiku nodarbinātas personas ienākumus, ja pirms nodarbināšanas attiecīgajā darbavietā persona šajā dalībvalstī iepriekš nevienu laikposmu nav bijusi nodarbināta vai apdrošināta?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai Sociālā nodrošinājuma regulas Nr. 1408/71 67. panta 3. punkts ir saderīgs it īpaši ar:

LESD 48. pantu, ciktāl nosacījums, kas ar minētā 67. panta 3. punktu ir attiecināts uz nodarbinātība laikposmu summēšanu, var aizskart darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un viņu piekļuvi noteiktam nepilna laika darbam;

LESD 45. pantu, kas “nozīmē to, ka likvidē jebkādu dalībvalstu darba ņēmēju diskrimināciju pilsonības dēļ attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un citiem darba un nodarbinātības nosacījumiem” un paredz darba ņēmēju tiesības “pieņemt faktiskos darba piedāvājumus” (ieskaitot nepilna laika darbu) citās dalībvalstīs, “tiesības šajā nolūkā brīvi pārvietoties dalībvalstu teritorijā” un tajā uzturēties “[..] darba nolūkos [..] saskaņā ar normatīviem un administratīviem aktiem, kas reglamentē šīs valsts pilsoņu nodarbinātību”;

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 15. panta 2. punktu, kurā noteikts, ka “katrs Savienības pilsonis var brīvi meklēt darbu, strādāt [..] jebkurā dalībvalstī”?


(1)  Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, kura grozīta un atjaunināta ar Padomes 1996. gada 2. decembra Regulu (EK) Nr. 118/97 (OV 1997, L 28, 1. lpp.), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes 1998. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1606/98 (OV L 209, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “Sociālā nodrošinājuma regula Nr. 1408/71”).


Top