EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0701

Lieta T-701/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Niche Generics/Komisija

OJ C 431, 1.12.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 431/38


Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Niche Generics/Komisija

(Lieta T-701/14)

(2014/C 431/61)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Niche Generics Ltd (Hitchin, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – E. Batchelor, M. Healy, Solicitors, un F. Carlin, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu;

atcelt vai, katrā ziņā, samazināt naudas soda summu un

piespriest Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītāja cenšas panākt daļēju Komisijas 2014. gada 9. jūlija Lēmuma C(2014) 4955, galīgā redakcija, lietā AT.39612 – Perindoprils (Servier) atcelšanu.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienpadsmit pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav pareizi piemērojusi juridisko “objektīvās nepieciešamības” kritēriju, lai noteiktu, vai uz patenta mierizlīgumu starp prasītāju un Servier attiecas LESD 101. panta 1. punkts.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, nepiemērojot prasītājas mierizlīgumam Regulas par tehnoloģiju nodošanas kategoriju izņēmumiem vadlīnijas.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, klasificējot mierizlīgumu kā LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu “mērķa dēļ”.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir kļūdaini piemērojusi pati savu juridisko “pārkāpums mērķa dēļ” kritēriju konkrētajiem faktiem, kas attiecas uz prasītāju.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka mierizlīgumam bija pret konkurenci vērstas sekas.

6.

Ar sesto pamatu alternatīvi tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, neatzīstot, ka mierizlīgums atbilst izņēmuma kritērijam atbilstoši LESD 101. panta 3. punktam.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību un labas pārvaldības principu, apspiedoši rīkojoties savā izmeklēšanā attiecībā uz dokumentiem, kurus skar juridiskais noslēpums.

8.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu naudas soda aprēķinā, bez objektīva pamatojuma izturoties pret prasītāju ne tā kā pret Servier.

9.

Ar devīto pamatu tiek apgalvots, ka, nosakot naudas sodu prasītājai, Komisija ir pārkāpusi samērīguma principu, pašas vadlīnijas un iepriekš iedibināto praksi.

10.

Ar desmito pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi Regulas Nr. 1/2003 (1) 23. panta 2. punktu, pārsniedzot naudas sodu 10 % maksimālo lielumu.

11.

Ar vienpadsmito pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi pienākumu norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296. pantam attiecībā uz savu naudas soda aprēķinu un savu novērtējumu par prasītājas pārkāpuma smagumu.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti [LESD 101.] un [LESD 102.] pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).


Top