Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0435

Lieta T-435/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. jūnijā  – Tose’e Ta’avon Bank /Padome

OJ C 253, 4.8.2014, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 253/59


Prasība, kas celta 2014. gada 9. jūnijā – Tose’e Ta’avon Bank/Padome

(Lieta T-435/14)

2014/C 253/80

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tose’e Ta’avon Bank (Teherāna, Irāna) (pārstāvis: J.-M. Thouvenin, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Padomes pieņemto lēmumu atstāt spēkā prasītājai noteikto sankciju, kāda tā ir minēta 2014. gada 15. marta paziņojumā;

atzīt par prasītājai nepiemērojamu Padomes 2012. gada 23. marta Regulu (ES) Nr. 267/2012;

atzīt par prasītājai nepiemērojamu Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmumu 2010/413/KĀDP;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, ciktāl pamats, kas norādīts prasītājai noteikto ierobežojošo pasākumu atstāšanai spēkā, neesot to vidū, kuri atbildētājai dotu tiesības pieņemt ierobežojošos pasākumus.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta faktu kļūda, kas rada acīmredzamu kļūdu novērtējumā, ciktāl prasītāja neesot Irānas valsts pārvaldībā un tā nesniedzot finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka nav norādīts pamatojums.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots samērīguma princips un ir pārkāptas īpašumtiesības.

5.

Ar piekto pamatu tiek izvirzīta iebilde par Regulas Nr. 267/2012 (1) un Lēmuma 2010/413 (2), kuru izpildē ir ticis pieņemts apstrīdētais lēmums, nelikumību, ciktāl, pirmkārt, šie tiesību akti esot tikuši pieņemti, neievērojot LESD 296. pantā noteikto pienākumu norādīt pamatojumu un pārkāpjot LESD 215. pantu, un, otrkārt, to atbilstošie noteikumi, uz kuru pamata ir tikuši atstāti spēkā prasītājai noteiktie ierobežojošie pasākumi, pārkāpjot Līgumus un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.


(1)  Padomes 2012. gada 23. marta Regula (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 39. lpp.).


Top