Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0001

Lieta T-1/12: Prasība, kas celta 2012. gada 2. janvārī — Francija/Komisija

OJ C 80, 17.3.2012, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/20


Prasība, kas celta 2012. gada 2. janvārī — Francija/Komisija

(Lieta T-1/12)

2012/C 80/35

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Francijas Republika (pārstāvji — E. Belliard, G. de Bergues un J. Gstalter)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2011. gada 24. oktobra Lēmumu C(2011) 7808, galīgā redakcija, ar kuru Komisija par nesaderīgu ar iekšējo tirgu ir atzinusi pārstrukturēšanas atbalstu, ko Francijas iestādes ir paredzējušas piešķirt SeaFrance SA kapitāla palielināšanas veidā un ar aizdevumiem, ko SNCF piešķir SeaFrance.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota valsts atbalsta jēdziena LESD 107. panta izpratnē neievērošana, jo Komisija ir uzskatījusi, ka SNCF plānoto divu aizdevumu pārdomātā struktūra ir jāvērtē kopā ar glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu. Šim pamatam ir divas daļas, kuru pamatā ir šādi fakti:

pirmkārt, Komisija ir kļūdīgi interpretējusi Vispārējās tiesas 1998. gada 15. septembra spriedumu lietā T-11/95 BP Chemicals/Komisija (Recueil, II-3235. lpp.), un

otrkārt un pakārtoti, Komisija ir šo Vispārējās tiesas spriedumu kļūdīgi piemērojusi.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvota valsts atbalsta jēdziena LESD 107. panta izpratnē neievērošana, jo Komisija ir lieki uzskatījusi, ka Francijas iestādes nav pierādījušas, ka, vērtējot atsevišķi, SNCF plānotie divi aizdevumi esot piešķirti pēc tirgus likmes. Šim pamatam ir divas daļas, kuru pamatā ir šādi fakti:

pirmkārt, Komisija attiecīgajiem aizdevumiem esot kļūdīgi atteikusies piemērot Komisijas 2008. gada 19. janvāra Paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (1) un

otrkārt, Komisija esot kļūdīgi uzskatījusi, ka attiecīgo aizdevumu likmēm jābūt aptuveni 14 %, lai šie aizdevumi atbilstu tirgum.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvotas tiesiskas un faktiskas kļūdas, jo Komisija ir uzskatījusi, ka pārstrukturēšanas atbalsts nav saderīgs ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu, interpretējot to kontekstā ar pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka tiek pārkāpts LESD 345. pants, kurā ir noteikts, ka Līgumi nekādi neietekmē īpašumtiesību sistēmu dalībvalstīs.


(1)  OV C 14, 6. lpp.


Top