EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TO0564

Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2012. gada 5. septembra rīkojums.
Nigel Paul Farage pret Eiropas Parlamentu un Jerzy Buzek.
Institucionālās tiesības – Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmums, ar kuru Eiropas Parlamenta deputātam tiek atceltas tiesības uz dienas naudu uz desmit dienām – Eiropas Parlamenta Juridisko lietu komisijas lēmums atzīt par nepieņemamu deputāta lūgumu aizstāvēt savu parlamentāro imunitāti – Acīmredzama Vispārējās tiesas kompetences neesamība – Acīmredzama nepieņemamība.
Lieta T‑564/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:403

  The document is unavailable in your User interface language.

Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2012. gada 5. septembra rīkojums – Farage/Parlaments un Buzek

(lieta T-564/11)

Institucionālās tiesības – Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmums, ar kuru Eiropas Parlamenta deputātam tiek atceltas tiesības uz dienas naudu uz desmit dienām – Eiropas Parlamenta Juridisko lietu komisijas lēmums atzīt par nepieņemamu deputāta lūgumu aizstāvēt savu parlamentāro imunitāti – Acīmredzama Vispārējās tiesas kompetences neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

1.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Savienības tiesas kompetence – Prasība pret iestādes, kuras kompetencē ir apstrīdētā lēmuma atcelšana, struktūru – Nepieņemamība – Prasība, kas jāvērš pret iestādi, kura pieņēmusi aktu (LESD 263. pants) (sal. ar 18. punktu)

2.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Termiņi – Absolūts raksturs – Pārbaude pēc Savienības tiesas ierosmes – Novēlota prasība – Prasības celšanas termiņš (LESD 263. panta sestā daļa) (sal. ar 20.–23. punktu)

3.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Pārsūdzami tiesību akti – Jēdziens – Tiesību akti, kas rada saistošas tiesiskās sekas – Parlamenta pieņemts lēmums par imunitātes aizstāvību, kurš pieņemts, pamatojoties uz attiecīgā deputāta lūgumu – Lēmums, kuram nav saistošas iedarbības attiecībā uz valsts tiesām – Prasības nepieņemamība (LESD 263. pants) (sal. ar 27. un 28. punktu)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2010. gada 2. marta lēmumu, ar kuru prasītājam tiek atceltas tiesības uz dienas naudu uz desmit dienām, otrkārt, atcelt Parlamenta prezidija 2010. gada 24. marta lēmumu, ar kuru apstiprināts iepriekš minētais Parlamenta priekšsēdētāja lēmums, treškārt, atcelt Eiropas Parlamenta Juridisko lietu komisijas lēmumu atzīt par nepieņemamu prasītāja lūgumu aizstāvēt savu parlamentāro imunitāti, ceturtkārt, atcelt neidentificētu Parlamenta lēmumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Nigel Paul Farage sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

Top