EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0333

Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta) 2012. gada 10.oktobrī.
Nicolas Wessang pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB).
Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes "star foods" reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes "STAR SNACKS"- Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts.
Lieta T-333/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:536

Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2012. gada 10. oktobra spriedums – Wessang/ITSB – Greinwald (“star foods”)

(lieta T-333/11)

Kopienas preču zīme – Iebildumu process – Kopienas grafiskas preču zīmes “star foods” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “STAR SNACKS” – Relatīvs atteikuma pamatojums – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Grafiska preču zīme “star foods” un vārdiska preču zīme “STAR SNACKS” (Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 25.–38. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 15. aprīļa lēmumu lietā R 1837/2010-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Nicolas Wessang un Greinwald GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 15. aprīļa lēmumu lietā R 1837/2010-4 daļā, kas attiecas uz precēm, kas ietilpst 29., 30. un 32. klasē, atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, izņemot “alus”, kas Nicas nolīguma izpratnē ietilpst 32. klasē;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas no Nicolas Wessang tiesāšanās izdevumiem;

4)

N. Wessang sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem pats;

5)

Greinwald GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Top